Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 5.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 1.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 5.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1340
TA-2894 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1341
TA-2895 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1075
TA-3128 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1743
TA-3046 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-477
TA-2536 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1629
TA-3039 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1546
TA-2480 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1583
TA-3036 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.422 "Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1590
TA-2816 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1594
TA-2998 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1212
TA-2812 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1211
TA-2813 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1224
TA-2885 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.696 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "NVO fonds" īstenošanas kārtība""  Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1350
TA-2532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.526 "Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība""   Kultūras ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-849
TA-2083 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1059
TA-2189 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.267 "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskās atbildības minimālo apdrošināšanas summu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1380
TA-2261 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1461
TA-3051 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1467
TA-3049 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlijā noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1462
TA-3050 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1444
TA-3023 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1605
TA-3082 
Likumprojekts "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1395
TA-2964 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1561
TA-2597 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.343 "Par nekustamā īpašuma "Ziemciems" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1617
TA-2785 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.508 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1271
TA-3146 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2834  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3094  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 39.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1238
TA-2797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1704
TA-2992 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta programmām 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammām 06.01.00 "Valsts policija", 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1404
TA-2806 
Likumprojekts "Par Liepājas Universitātes Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-929
TA-2800 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-928
TA-2801 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1298
TA-2259 
Noteikumu projekts "Noteikumi par mantojuma apliecību paraugiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1631
TA-2908 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2969  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 30.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-3247  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu S.Mitkovai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-3249  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1700
TA-2973 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3001  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3208  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  U.Auniņa–Naumova A.Ābele A.Sausnītis K.Lipmans I.Stepanova L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-3282  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-476
TA-1539 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (2012.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-95
TA-1311 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Šķīrējtiesu likums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  VSS-96
TA-1314 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  VSS-1643
TA-3252 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"  Veselības ministrija  I.Circene  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1751
TA-3251 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1855
TA-3268 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30 maija noteikumos Nr.446 "Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai nolikums"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Tomels E.Stankevičs  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-3269  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  J.Tomels E.Stankevičs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-3262  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2013.gada 1.pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3119  Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2013.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns N.Narvaišs P.Salkazanovs A.Šults I.Ošenieks I.Stepanova A.Spridzāns A.Židkovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3257  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Bulgārijas Republikai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-3280  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr.1211/2009 un (ES) Nr.531/2012"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis E.Šimiņa–Neverovska   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-3281  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu Eiropas Teritoriālās sadarbības mērķa finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.–2020.gada plānošanas periodā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3287  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas groza Direktīvu Nr. 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, ņemot vērā starptautiskās vienošanās par vienota globāla uz tirgu balstīta mehānisma piemērošanu emisijām no starptautiskās aviācijas darbībām ieviešanu 2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3057  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420481713   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Matīss  L.Priedīte-Kancēviča A.Maldups  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3129  Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Strautmane A.Dzirkalis J.Upeniece A.Cepurītis J.Garjāns  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3253  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par grozījumu veikšanu AS "Tērvetes AL" atbalstāmo investīciju projektā "Tērvetes alus darītavas modernizācija un jauno produktu ieviešana ražošanā""  Ekonomikas ministrija  E.Sprūdžs  E.Fernāts   Izskatīts MK sēdē 
7.4.    (iekļauts papildus) Par kiberdrošības jautājumiem    A.Pabriks     
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-3229  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu