Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 15.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 19.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-546
TA-2803 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""  Aizsardzības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1776
TA-3105 
Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra ieteikumos Nr.2 "Ieteikumi valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas nodrošināšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1774
TA-3106 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1182 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un pārskatu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1723
TA-2996 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par muitošanas režīma – preču iznīcināšana – piemērošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1279
TA-2572 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā""  Iekšlietu ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1582
TA-2999 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1313
TA-3157 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1627
TA-3188 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1625
TA-2962 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1587
TA-3170 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-702
TA-2905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1495
TA-3263 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1494
TA-3259 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.608 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1489
TA-3264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.408 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1486
TA-3265 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.12 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1493
TA-3266 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1491
TA-3267 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.441 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-621
TA-3121 
Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus"   Aizsardzības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1839
TA-3275 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1710
TA-3137 
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1816
TA-3216 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1112 "Noteikumi par ieviešamās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmaksas konkursu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1682
TA-3093 
Rīkojuma projekts "Par kūrorta statusa piešķiršanu Jūrmalas pilsētas daļai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1613
TA-3059 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Tumes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1614
TA-3060 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Nometņu ielā 60 un Nometņu ielā 62, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1550
TA-3209 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1309
TA-3151 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Spāres speciālā skola", Spārē, Amatas pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1688
TA-3165 
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1785
TA-3075 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.439 "Kārtība, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1645
TA-3152 
Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tikšanās laikā ar aizstāvi tiek nodrošināta tulka palīdzība"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2279  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  L.Medina  Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  VSS-1714
TA-3177 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-565
TA-3218 
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-258
TA-2698 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1657
TA-2697 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-1798
TA-3127 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.909 "Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1696
TA-3088 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1800
TA-3250 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.98 "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3329  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju tehniskās specifikācijas izskatīšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-3330  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija tehniskās specifikācijas izskatīšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1840
TA-3402 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-3015  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-894  (iekļauts papildus) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas padotībā esošās Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radītajiem zaudējumiem valsts budžetā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-3388  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-3391  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Tadžikistānas Apvienotajā komitejā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-3395  (iekļauts papildus) Par Latvijas-Krievijas ekonomiskās sadarbības Rīcības programmu Eiropas Savienības un Krievijas iniciatīvas "Partnerība modernizācijai" ietvaros  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-3392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Filipīnām"   Ārlietu ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1838
TA-3360 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-3401  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-3406  (iekļauts papildus) Par iepirkuma "Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma 83,00 – 96,60 km segas rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-3359  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013.gadā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3351  Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa I.Jackiva  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1783
TA-3309 
Rīkojuma projekts "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte I.Kravale   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2824  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Ozola R.Vesere S.Sproģe  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3389  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis U.Bisenieks S.Šķiltere M.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3404  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanās sarunu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai darba grupas izveidi"  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  I.Burmistre A.Sekacis  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1509
TA-3083 
Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.- 2020.gadam"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  S.Šimfa P.Leiškalns E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-598
TA-3107 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pamatnostādņu projekts "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1028
TA-3098 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tiesiskajam regulējumam par atbalsta mehānismu personām ar invaliditāti"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3312  Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādes progresu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris G.Lukstiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1620
TA-3279 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo ekonomisko attiecību aktivizēšanu un paplašināšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3323  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par AS "Pasažieru vilciens" ritošā sastāva modernizāciju"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Birkmanis  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3396  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sociāli ekonomiskajai situācijai atbilstoša jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa izstrādes nepieciešamību un turpmāko rīcību tā sagatavošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3387  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda neatbilstoši veiktiem izdevumiem līdz 2012.gada 31.decembrim, to iemesliem un izdevumu mazināšanas pasākumiem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3408  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju darbības rezultātiem 2013.gada deviņos mēnešos un šo pasākumu ietekmi uz nodokļu iekasēšanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins M.Čakste I.Bišofa I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3405  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju amatpersonu darbinieku motivēšanu un apropriācijas palielinājumam novirzāmo finansējuma apjomu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Šņucins M.Čakste I.Pētersone I.Bišofa   Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-3407  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013.gada 30.septembrim"   Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  VSS-1754
TA-3191 
Likumprojekts "Veselības aprūpes finansēšanas likums"   Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis L.Ruškule S.Šimfa P.Leiškalns L.Ūbele D.Robežniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1753
TA-3193 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis P.Leiškalns L.Ūbele D.Robežniece A.Kaļāne L.Ruškule   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1854
TA-3398 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  I.Circene  R.Osis P.Leiškalns L.Ūbele D.Robežniece A.Kaļāne L.Ruškule   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-3399  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2013.gada 26.novembrī "  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-3386  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2013.gada 25.-26.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Kultūras ministrija  J.Bordāns  L.Pintāne   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3403  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2013.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2013/0316  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa A.Dravniece   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3416  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2013.gada 25.-26.novembra Briselē, Beļģijā, Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Vahere A.Treilība   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-3223  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu, faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-3324  Informatīvais ziņojums "Par AS "Liepājas metalurgs" tiesiskā aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanas gaitu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Āboliņš J.Pone K.Krastiņš I.Pinkulis R.Martinsons I.Pommers H.Velmers A.Buša G.Beļavskis Ā.Žīgurs A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  2013-303-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Čalovskis pret Latviju"    D.Pavļuts  K.Līce I.Mangule E.Plaksins    
10.3.    Jautājums svītrots         
10.4.  TA-3397  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs G.Beļavskis A.Paegle   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu