Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 26.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 22.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 26.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1626
TA-3037 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1592
TA-3349 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1548
TA-3350 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1.apakšaktivitāti "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija"""   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1492
TA-3260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1484
TA-3261 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.11 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-252
TA-3390 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1386
TA-3237 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-948
TA-3019 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1077
TA-3341 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1777
TA-3174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3385  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3201  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1419
TA-3160 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1418
TA-3163 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3273  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3246  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1221
TA-3029 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.97 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1784
TA-3076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1652
TA-3272 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdensobjektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1538
TA-2930 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.894 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1460
TA-2815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1763
TA-3234 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-3375  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1735
TA-3431 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3447  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  B.Ingiļāvičute  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3448  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1901
TA-3430 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Zāļu valsts aģentūras 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-3445  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu"""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1717
TA-3230 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-1240
TA-3452 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Dāvis I.Krūmiņa G.Ābele R.Irklis   
III. Ministru kabineta lieta
3.1.    (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veiktajām darbībām traģēdijas tirdzniecības centrā Rīgā, Priedaines ielā 20 seku likvidēšanā"     R.Kozlovskis  I.Stepanova    
3.2.    (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veiktajām darbībām traģēdijas tirdzniecības centrā Rīgā, Priedaines ielā 20 seku likvidēšanā"     I.Circene     
3.3.  TA-3472  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neatliekami veicamajiem pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3468  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20 cietušajiem un seku novēršanā iesaistītajiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  E.Korčagins I.Pikše I.Kārkliņa I.Misūna L.Rieksta-Riekstiņa G.Jankovs I.Voika  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3467  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-3474  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem"  Finanšu ministrija  A.Matīss  B.Bāne I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  VSS-1905
TA-3455 
Noteikumu projekts "Par Papildvienošanos, kas papildina 2011.gada 16.septembrī Rīgā noslēgto "Memorandu par daudzgadu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  H.Beitelis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1821
TA-3376 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1822
TA-3377 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-1823
TA-3378 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" pelņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-1824
TA-3379 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-1825
TA-3380 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  VSS-1826
TA-3381 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.8.  VSS-1827
TA-3382 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-1853
TA-3384 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-1819
TA-3373 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-1820
TA-3374 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde   I.Treija J.Šumeiko M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.12.  VSS-1752
TA-3276 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  I.Circene  A.Nulle A.Bērziņš M.Leimanis  Izskatīts MK sēdē 
4.13.  VSS-1762
TA-3424 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  VSS-1761
TA-3425 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  VSS-973
TA-1202 
(iekļauts papildus) (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Andžāns R.Irklis I.Pakule  Izskatīts MK un atlikts 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-665
TA-3436 
(iekļauts papildus) Koncepcijas projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka A.Pētersone   Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  TA-2081  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par uzdevumu sniegt atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai ēkās, kurās izvietotas veselības aprūpes iestādes, sociālās mājas, izglītības iestādes un valsts pārvaldes nozaru vadošās (augstākās) iestādes"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2271  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2012.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-1734
TA-3271 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Baltijas jūras reģiona finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-3451  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikai piekritīgo ieņēmumu no Starptautiskā Valūtas fonda zelta pārdošanas novirzīšanu Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3432  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, un par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Padomes regulu (EK) Nr.207/2009 par Kopienas preču zīmi"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  D.Liberte  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3470  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības 2013.gada 2.-3.decembra Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Pavļuts  B.Beinaroviča L.Sīka   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3473  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2013.gada 2.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Liepa I.Peipiņa A.Apsītis I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3440  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums un rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 9. Ministru konferencē 2013.gada 3.-6.decembrī Bali (Indonēzija) un ar to saistīto Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi tirdzniecības jautājumos 3.decembrī Bali (Indonēzija)"  Ārlietu ministrija  E.Sprūdžs  I.Burmistre  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3438  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bite Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3441  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Sadarbības nolīgumu Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.      D.Pavļuts     
Skatīt protokolu