Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 28.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 3.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1926
TA-3421 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst Latvijas Republikā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-1549
TA-3286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1070 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.3.2.apakšaktivitāti "Atbalsts izglītības pētījumiem"""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1468
TA-3052 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1465 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.3.aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-474
TA-2125 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1788
TA-3348 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1386
TA-3237 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1646 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1497
TA-3058 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido paziņošanas komisiju, kā arī kārtība, kādā komisija pieņem lēmumu un paziņo Eiropas Komisijai par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2856  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.6.apakšaktivitāti "Atbalsts darba vietu radīšanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-3466  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1805
TA-3454 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2014.gadam"   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-3413  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1721
TA-3213 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepnas ielā 48A, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-1804
TA-3226 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa rīkojuma Nr.153 "Par valsts nekustamās mantas Jēkabpils ielā 11, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-1771
TA-3476 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1813
TA-3340 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Mazās Juglas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums 47,7.km"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-1770
TA-3444 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-1750
TA-3328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1604
TA-3126 
Rīkojuma projekts "Par valsts finansiālo atbalstu nacionālās zvejas un akvakultūras produktu izsekojamības sistēmas elektronizācijas projekta pirmās kārtas īstenošanai"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-1801
TA-3125 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-1658
TA-3063 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-3358  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  VSS-1874
TA-3303 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  VSS-1843
TA-3357 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-1797
TA-3233 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  VSS-1764
TA-3236 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  VSS-1711
TA-3410 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  TA-3483  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par aizsardzības nozares kopējo klasificētās informācijas un komunikācijas sistēmu projektu drošības vadību un akreditāciju"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  VSS-1927
TA-3499 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali trešo grozījumu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  TA-3489  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.27.  TA-3498  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietojumu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  TA-3510  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.288 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  VSS-1938
TA-3481 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  VSS-1937
TA-3480 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  TA-3479  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas PROGRESS 2007.-2013.gadam līdzfinansēto projektu īstenošanai" izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  TA-3497  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  VSS-1902
TA-3487 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.138 "Valsts asinsdonoru centra nolikums""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.34.  VSS-1474
TA-3503 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.35.  TA-3518  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-3543  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3556  Rīkojuma projekts "Par vienreizēju kompensāciju piešķiršanu sakarā ar traģēdiju Rīgā, Priedaines ielā 20"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-3559  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem sabiedriski nozīmīgu ēku būvniecībā un konceptuāliem jautājumiem nākotnes darbībā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3557  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma nepiemērošanu attiecībā uz būvkonstrukciju nostiprināšanu, būvgružu pārvietošanu un apsardzes nodrošināšanu Rīgā, Priedaines ielā 20"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
5.1.  VSS-1850
TA-3446 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  VSS-973
TA-1202 
(skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis M.Andžāns I.Pakule R.Irklis   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-824  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-3506  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai 2013.gadā"  Veselības ministrija  D.Melbārde  G.Ozoliņa M.Taube I.Milaševiča I.Kaupere  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-3509  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Melbārde  G.Ozoliņa M.Taube  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-3519  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele  E.Papule I.Mikiško I.Stepanova L.Šulca L.Buciniece I.Muižniece U.Ahuna-Ozola A.Veidemanis   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3500  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai" uz apakšprogrammu 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3552  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amata pienākumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-3558  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par atbalstu pasaules čempionāta motokrosā MX1 klasē Latvijas Grand Prix organizēšanai 2015.-2017.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Viņķele  U.Auniņa–Naumova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Informācija
6.1.  VSS-1000
TA-3176 
Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis  I.Jurča I.Terinka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  SAN-1970
 
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību regulējošo tiesību normu efektivitāti un priekšlikumiem biroja darbības uzlabošanai"  Ģenerālprokuratūra  V.Dombrovskis  Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-3546  Informatīvais ziņojums "Par valsts pārstāvības kārtības starptautiskajos ieguldījumu aizsardzības strīdos pilnveidošanas praksi"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis  I.Gailīte L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1235  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva" un "Vientuļi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3507  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3542  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2013.gada 9.-10.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-3544  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3554  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3547  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2013.gada 5.decembra sanāksmei   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-3298  Rīkojuma projekts "Par tehniskās novērošanas punkta būvniecību Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  I.Krēķis M.Rozītis  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2013-312-k,    A.Matīss     
9.2.      J.Bordāns     
9.3.      V.Dombrovskis     
9.4.  TA-3457  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Pūce K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs K.Gviljams S.Deglava R.Amtmane L.Kļaviņa G.Sloka  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu