Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 13.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 17.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-824  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.64 45.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-2029
TA-3665 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
2.1.  VSS-1956
TA-3667 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1608 "Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru, kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1944
TA-3671 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.773 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.5.2.apakšaktivitāti "Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1482
TA-3672 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-2041
TA-3677 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1984
TA-3699 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3739  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
3.1.  VSS-1908
TA-3639 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-667
TA-3150 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1621
TA-3642 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1884
TA-3660 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1877
TA-3354 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-1848
TA-3353 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Konkurences" Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-1666
TA-3412 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.786 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu pašvaldību īpašumā""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  VSS-1878
TA-3355 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1879
TA-3356 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.novembra rīkojumā Nr.692 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-1289
TA-2257 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  VSS-1755
TA-3338 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  VSS-1756
TA-3339 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.13.  VSS-479
TA-1530 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-3615  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-1829
TA-3609 
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-1857
TA-3628 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-637
TA-2848 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.18.  TA-3620  Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta padomes nolikums"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.19.  TA-3622  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.20.  TA-3752  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.21.  VSS-1871
TA-3572 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.580 "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.22.  VSS-1790
TA-3651 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.23.  TA-3515  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.24.  TA-3621  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.25.  TA-3598  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.26.  TA-3619  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.27.  VSS-1913
TA-3653 
Noteikumu projekts "Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.28.  VSS-1971
TA-3675 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.29.  TA-3688  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.30.  VSS-1987
TA-3686 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
3.31.  VSS-1979
TA-3705 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par grozījumiem Līgumā starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.32.  TA-3696  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.33.  VSS-558
TA-3740 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.34.  VSS-1736
TA-3683 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2014.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.35.  TA-3737  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.36.  TA-3736  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.37.  VSS-1866
TA-3716 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.38.  VSS-1864
TA-3719 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.39.  VSS-1863
TA-3745 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.40.  VSS-1969
TA-3757 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.41.  TA-3755  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.42.  TA-3670  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.43.  VSS-2037
TA-3698 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.44.  TA-3747  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""   Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.45.  VSS-2011
TA-3734 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.46.  TA-3720  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 45, Rīgā, sastāvā esošās ēkas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – nodibinājumam "Ronald McDonald House Charities Latvija" – bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"   Veselības ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
3.47.  VSS-1925
TA-3733 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.209 "Vides konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.48.  TA-3709  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.49.  VSS-1893
TA-3723 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.50.  VSS-1837
TA-3697 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.51.  VSS-1894
TA-3701 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.52.  TA-3726  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 31.martam īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.53.  VSS-2028
TA-3759 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.54.  TA-3761  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.55.  TA-3762  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.56.  TA-3763  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.57.  VSS-1619
TA-3708 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.58.  TA-3758  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.59.  VSS-2000
TA-3767 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.60.  VSS-2003
TA-3770 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.61.  TA-3749  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu"  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.62.  VSS-1782
TA-3694 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.63.  TA-3751  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
4.1.  TA-3799  Noteikumu projekts "Par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore R.Paņko A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3618  (saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Noteikumu projekts "Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-3727  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-3680  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par rektora vietas izpildītāja iecelšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa I.Purne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-3676  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  E.Papule I.Dundure D.Kājiņa D.Kazāka E.Stankusa K.Dūdiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-3741  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-3744  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem"   Finanšu ministrija  A.Matīss  S.Semjonovs O.Karčevskis J.Gaiķis A.Danilāns E.Bisenieks I.Torgašova   Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-3743  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"   Zemkopības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-3775  (saņemts komisijas priekšsēdētāja priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 23.septembra rīkojumā Nr.420 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.10.  TA-3776  (saņemts komisijas priekšsēdētāja priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.11.  TA-3779  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  TA-3781  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  TA-3789  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.decembra rīkojumā Nr.590 "Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Priedaines ielā 20, Rīgā, cietušajām un seku novēršanā iesaistītajām personām""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Kārkliņa  Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-3786  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Ābele I.Bišofa A.Strode  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-1996
TA-3664 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Kuģu Satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmas pilnveidošanai un Direktīvas 2010/65/ES ieviešanai"  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2310  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem autoceļu būvniecības kvalitātes nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Lange A.Bērziņš Z.Brunavs   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3061  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Šulca I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-619
TA-2454 
(2012.) Likumprojekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-309
TA-1932 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Gala informatīvais ziņojums par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006.–2012.gadam izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis     Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-308
TA-1798 
(skatīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  U.Auniņa-Naumova E.Severs A.Vrubļevskis Ž.Tikmers E.Fogelis I.Putniņš J.Bernāts A.Teikmanis I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-3691  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jauniešu garantijas īstenošanu Latvijā 2014.-2018.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Dundure I.Ķirse I.Lipskis A.Nikolajeva K.Ancāne B.Kņigins G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-3750  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1. un 2.kārtas īstenošanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Dundure K.Ancāne B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-3714  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par panākto valsts budžeta izdevumu samazinājumu apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Matīss  K.Āboliņš J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-3713  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts kases amatpersonu (darbinieku) motivēšanu un apropriācijas pārdalei novirzāmo finansējuma apjomu"  Finanšu ministrija  A.Matīss  K.Āboliņš J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  VSS-1292
TA-3623 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa J.Salmiņš I.Kalviņš G.Rača I.Muižnieks T.Juhna A.Siliņš A.Šternbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-2020
TA-3738 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Siliņš L.Šulca A.Teikmanis J.Bernāts K.Ancāne B.Kņigins I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
VI. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
6.1.  VSS-730
TA-2634 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2012.) Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija 2013.-2018.gadam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-1946
TA-3684 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Koncepcijas projekts "Koncepcija par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Strode D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-376
TA-3731 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča I.Ošenieks I.Rozenšteine K.Ancāne B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta
7.1.  TA-3792  Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs I.Kiukucāne   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3549  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Oša M.Jurevičs I.Bišofa A.Bērziņš Z.Brunavs I.Kiukucāne   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-1955
TA-3652 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2014.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-3658  Informatīvais ziņojums "Par kompetenču sadalījumu Eiropas Komisijas priekšlikuma projektam (COM (2013)576) "Padomes regula par pārtikas un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece A.Ozola S.Sleže M.Slavinskis   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-3687  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalības maksu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Sekacis I.Jirgena-Krokforda  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-3728  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" turpmākas darbības priekšlikumiem apgrozāmo līdzekļu stabilizēšanai un finansiālās darbības uzlabošanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija Z.Liepiņš I.Eglīte D.Markova A.Mamaja L.Šulca I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-3725  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija Z.Liepiņš I.Eglīte D.Markova A.Mamaja L.Šulca I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
7.8.  TA-3732  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Treija Z.Liepiņš I.Eglīte D.Markova A.Mamaja L.Šulca I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
7.9.  TA-3678  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Saeimas Sabiedrības saliedētības komisija  D.Melbārde  I.Lejnieks R.Haradžanjans L.Šulca I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
7.10.  TA-3689  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanas un veikšanas deleģēšanu akciju sabiedrībai "Latvijas autoceļu uzturētājs""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
7.11.  VSS-1965
TA-3690 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  V.Kononovs R.Kubarko A.Bērziņš Z.Brunavs I.Zeidaka  Izskatīts MK sēdē 
7.12.  VSS-1886
TA-3692 
(iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Matīss  D.Gulbe I.Ošiņa G.Ozoliņa   Izskatīts MK sēdē 
7.13.  VSS-1960
TA-3707 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Circene  P.Princis S.Šimfa M.Taube D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
7.14.  TA-3700  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atsevišķu ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu saraksts"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  A.Ozola   Izskatīts MK sēdē 
7.15.  VSS-1850
TA-3446 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka M.Stirāns O.Karčevskis A.Marģevičs S.Semjonovs  Izskatīts MK sēdē 
7.16.  TA-3704  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Beināre   Izskatīts MK sēdē 
7.17.  VSS-2039
TA-3769 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija  I.Viņķele  S.Šimfa   Izskatīts MK sēdē 
7.18.  TA-3773  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.329 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Tieslietu ministrija  A.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
7.19.  TA-3790  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  D.Melbārde  K.Ancāne B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
7.20.  TA-3791  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  D.Melbārde  I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
7.21.    (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"     D.Pavļuts (VARAM)      
7.22.  TA-3778  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  G.Paidere  Izskatīts MK sēdē 
7.23.  TA-3793  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa un tās apmēri fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  I.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.24.  VSS-231
TA-1970 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijas projekts  Aizsardzības ministrija  J.Bordāns  H.Baranovs  Izskatīts MK sēdē 
7.25.  VSS-1921
TA-3795 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.26.  VSS-1923
TA-3796 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
7.27.  VSS-1922
TA-3798 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  D.Grūberte  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-3712  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 5.sadaļā Valsts iepirkums, 6.sadaļā Uzņēmējdarbības likumdošana, 23.sadaļā Tiesu vara un pamattiesības un 24.sadaļā Tieslietas, brīvība un drošība  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Lase  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3729  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 19.-20.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Manika K.Našeniece J.Bērziņš I.Liepnieks  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-3785  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2013.gada 18.decembra sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Matīss  L.Kļaviņa B.Skara  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-3711  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PNB Print" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-3717  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ADUGS" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-3718  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alfa Agro" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-3730  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tecnopali North Europe" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-3724  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-3753  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Avileks" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.7.  TA-3756  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cotton Club Liepāja" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.8.  TA-3777  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
9.9.  TA-3654  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards S.Ozola E.Šadris D.Rancāne A.Bērziņš Z.Brunavs D.Grūberte S.Šķiltere K.Ancāne B.Kņigins I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
9.10.  VSS-1515
TA-3760 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards E.Šadris D.Grūberte S.Šķiltere K.Ancāne B.Kņigins I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
9.11.  TA-3656  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi" un rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" dibināšanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Dravniece L.Kļaviņa A.Zitcere D.Buse A.Lošmanis G.Vilgerts   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  TA-3721  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Skujiņa R.Rozenbaha  Izskatīts MK sēdē 
10.2.  TA-3695  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.99 "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē Konsulārajai nodaļai""  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Selga I.Skutāne  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-3710  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Citadele banka""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
10.4.  2013-331-s,    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu