Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 21.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2014.gada 17.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 21.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-2030
TA-44 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-3682  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-843
TA-3550 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.645 "Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-19  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1995.gada 18.aprīļa noteikumu Nr.103 "Noteikumi par kārtību, kādā nodokļi, valsts nodevas un citi obligātie maksājumi ieskaitāmi valsts budžetā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1732
TA-3625 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1733
TA-3626 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1941
TA-57 
Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku un vietām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1779
TA-3365 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1950
TA-64 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P48 Kārsava-Tilža-Dubļukalns rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1951
TA-55 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1016
TA-3597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1898
TA-3624 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.290 "Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1691
TA-45 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 23.septembra noteikumos Nr.792 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1799
TA-3459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.226 "Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1638
TA-3568 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  VSS-1847
TA-3638 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Brocēnu novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-2068
TA-97 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-2069
TA-98 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-91  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1068 "Noteikumi par būvdarbu koncesiju līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-92  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-93  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-94  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-99  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-2070
TA-95 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-103  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-104  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 26.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""" 2.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-105  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-116  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1964
TA-14 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-1953
TA-87 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-113  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Par kompetenču sadalījumu attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikuma projektu (COM (2013) 740) "Padomes lēmums par augstākā līmeņa trīspusējo sociālo lietu sanāksmi par izaugsmi un nodarbinātību"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1904
TA-65 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma  J.Lazdiņš M.Dzelzkalēja A.Hauka A.Burmistrs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-56  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-129  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-58  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-3790  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK un atlikts 
3.6.  TA-3516  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām"" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu""" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-100  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa J.Žīdens  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-121  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju I.Antānei savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1999
TA-122 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs O.Bogdanova I.Platonova V.Vītoliņš A.Timofejeva U.Bariss I.Pētersons V.Kleikalīdis R.Meļķe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  SAN-114
 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Informatīvais ziņojums "Par vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekta realizāciju"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-110  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  A.Kiopa A.Siliņš J.Bernāts B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1157
TA-317 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam"  Satiksmes ministrija  A.Pabriks  I.Kupce  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-84  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija  A.Vilks  M.Čakste T.Trenko I.Jankova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-111  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Vēvere A.Bauere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-126  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-127  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 23.-24.janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-112  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu