Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 28.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 24.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 28.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1772
TA-68 
Noteikumu projekts "Ministru kabinetam padoto institūciju vienotās vizuālās identitātes noteikumi"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1917
TA-3788 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1608
TA-3784 
Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-3817  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.marta rīkojumā Nr.135 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1998
TA-3706 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1997
TA-3768 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Ventspils ielā 5, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1918
TA-3813 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lielezera ielā 12A, Limbažos, Limbažu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-3816  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 86.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām, Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2061
TA-132 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1791
TA-3469 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.80 "Noteikumi par kuģu apkalpes minimālo sastāvu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-2013
TA-3783 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1831
TA-3809 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa rīkojuma Nr.127 "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-146  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-151  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-159  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
1.16.  VSS-105
TA-2071 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-153  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldība, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-154  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu māksliniecisko kolektīvu, kuru dibinātāji nav pašvaldība, vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1970
TA-3693 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules Bankas grupas organizāciju, Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitāla daļu turētāju"   Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-2100
TA-158 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-81  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-3790  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-155  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  A.Ozola A.Kaļāne  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-149  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija/ Informatīvo un videonovērošanas sistēmu ierīkošana" tehniskās specifikācijas projekta atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1621  Informatīvais ziņojums "Par normatīvo regulējumu un praksi ieslodzīto personu iesniegumu izskatīšanas kārtībai Veselības inspekcijā gadījumos, kas saistīti ar ieslodzīto personu nopietnu un akūtu saslimšanu"  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1607
TA-3837 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Garīgā veselība un labklājībā" (MH-WB)"  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-144  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības prioritātēm Grieķijas prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē (2014.gada 1.janvāris – 30.jūnijs)"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece I.Jirgena-Krokforda  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-164  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumu īstenošanu robežkontroles punktos uz Latvijas ārējās robežas"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  M.Balodis T.Kravalis T.Trubača  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu