Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 25.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 21.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 25.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1703
TA-249 
Noteikumu projekts "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-320  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""   Ārlietu ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-2099
TA-175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.375 "Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-2049
TA-186 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 82A, Jūrmalā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-261  Par Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68, 38.§) "Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par jauna organizētās noziedzības novēršanas, apkarošanas un samazināšanas politikas dokumenta izstrādi)" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-11
TA-230 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-66
TA-307 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-2044
TA-37 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  S.Sidiki S.Spoģe M.Adamane  Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1551
TA-189 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzērbenes ielā 27, Rīgā, nodošanu Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-341  Atbildes projekts   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-2062
TA-315 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-101
TA-317 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-313  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.726 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitāti "Ģimenes ārstu tīkla attīstība"""   Veselības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-351  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums – Kuldīga, posma Zemīte – Pūces km 23,13 – 33,18, rekonstrukcija" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-2063
TA-334 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-353  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.675 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā"""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-349  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1043 "Azartspēļu un izložu organizācijas vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-356  (iekļauts papildus) Nolīgums par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveidi  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-2058
TA-117 
Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-2126
TA-299 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-138  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-115  Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)   Latvijas Republikas Saeima  V.Dombrovskis  V.Mačiņa K.Lore  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  TA-238  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai laikā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim" un likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  U.Augulis V.Dombrovskis  I.Stepanova A.Leitāne-Šķēle R.Šņuka E.Celmiņa M.Pavasare J.Spiridonovs A.Timofejeva V.Vītoliņš O.Kokāne   Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-5
TA-335 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Stepanova A.Leitāne-Šķēle L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-6
TA-336 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Stepanova L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-368  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.-4.marta sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-369  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides padomes 2014.gada 3.marta sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-373  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru neformālā 2014.gada 27.-28.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-374  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 4.marta sanāksmei  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-375  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 3.-4.marta sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  B.Broka  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-187  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420487913  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1041  (2012.) Atbildes projekts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai civillietā Nr.C04233510   Rīgas apgabaltiesa  E.Cilinskis  M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  SAN-114
 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas projekta realizāciju"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Cilinskis    Izskatīts MK un atlikts 
6.4.  TA-354  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumiem"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Mēkons K.Briškens D.Ozola J.Volberts  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu