Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

2014.gada 14.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 18.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-164
TA-452 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-65
TA-477 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1727
TA-459 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1931
TA-284 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 10.marta rīkojuma Nr.134 "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-434  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2014.gada 11.-13.aprīlī"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-332  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1739
TA-305 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-995
TA-288 
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-4
TA-394 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-2052
TA-416 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-2053
TA-417 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-27
TA-178 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.425 "Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-219  (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Gaujas upes lejteces pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būvēm Carnikavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-72
TA-440 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-318  Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-121
TA-465 
Rīkojuma projekts "Par valsts zinātniskās izpētes mežu pārvaldītāju un apsaimniekotāju"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-511  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-125
TA-512 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-400  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-502  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-504  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-485  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-521  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-524  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-443  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-441  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Iskrovs R.Rugevica I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-515  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-514  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-544  (iekļauts papildus) Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līguma projektu par sadarbību izglītībā un zinātnē  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  M.Katvare  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1671
TA-407 
Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  E.Elsta J.Upeniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-1225
TA-436 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Vides politikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-509  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2014.gada 20.-21.marta Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Manika K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-525  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0159  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa A.Dravniece L.Tiltiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-526  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/4167   Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa A.Kaļāne D.Kļuškina  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-534  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0157  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Apsīte L.Kauliņa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-454  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.16 41.§) "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-547  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija regulu (EK) Nr.861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra regulu (EK), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru  Tieslietu ministrija  B.Broka  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-548  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0158   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)  D.Ozola A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-551  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 24.marta sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420387913   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-939  (2012.) Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2011., 2012. un 2013.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  M.Katvare M.Auziņš  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  SAN-114
 
(saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ieviešanas gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  B.Broka (VARAM)  I.Ivaščenko O.Janberga M.Brencis   Izskatīts MK un atlikts 
7.4.  TA-523  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai 2014.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa D.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-437  Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme D.Gulbe J.Šints I.Stepanova I.Bule Z.Adijāne V.Stūris I.Serjogina A.Dimants V.Zipa A.Ķēniņš M.Skujiņš J.Siksnis K.Bāra E.Turka B.Vīlipa K.Zariņa I.Bišofa P.Leiškalns L.Meņģelsone J.Jansons I.Luste, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Tieslietu padomes, KNAB, SPRK, LPS un LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-358  (saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudes"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis  M.Gorodcovs A.Mūrnieks  Izskatīts MK un atlikts 
9.2.    Dienesta vajadzībām    V.Dombrovskis  I.Vasaraudze   
Skatīt protokolu