Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  28.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 1.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-68
TA-579 
Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-67
TA-578 
Likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-41
TA-584 
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-139
TA-538 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-573  Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-510
TA-2005 
(skatīts MKK) (2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-511
TA-2017 
(skatīts MKK) (2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-2027
TA-539 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2130
TA-389 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.225 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1683
TA-325 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-302  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts VSS) (2013.) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  TA-558  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Varšavā 2014.gada 14. un 15.maijā"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-608  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-494  Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 150.§) "Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-580  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.1.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-426  Par Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.21 17.§) "Par iespējamiem risinājumiem vardarbību atainojošu materiālu (arī filmu) izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas un reklamēšanas ierobežošanai" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1510
TA-2877 
(atbalstīts MKK) (2013.) Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo zināšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā apguves kārtību, šo zināšanu saturu un apjomu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-2083
TA-348 
Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-2091
TA-350 
Likumprojekts "Par 2012.gada Pasaules Pasta konvenciju"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-2065
TA-397 
Likumprojekts "Par 2012.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1949
TA-489 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-71
TA-264 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumiem un paziņojumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-572  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-907
TA-503 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošā Dzirnezera, Garezeru, Gaujas upes un zemes zem tiem, kā arī jūras piekrastes joslas nodošanu Carnikavas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-607  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.70 75.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana"" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-603  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-599  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti "Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-602  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.996 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" otro kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-601  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.marta noteikumos Nr.152 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-598  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitāti "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-618  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.292 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas otro apakškārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-619  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.540 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes "Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otrās kārtas pirmo apakškārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-620  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-617  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-615  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-616  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"""  Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-631  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-926
TA-3018 
(iekļauts papildus) (skatīts MK) (2013.) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-151
TA-613 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" minimālo peļņas daļu par 2013.gadu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore A.Ābele K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-649  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par I.Ļaško atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-647  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju S.Sondorei-Kukulei savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  S.Sondore-Kukule  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-648  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par S.Sondores-Kukules iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  S.Sondore-Kukule  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-650  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-2014
TA-479 
Informatīvais ziņojums "Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas finansiālo nodrošinājumu"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  L.Medina D.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-271  Informatīvais ziņojums "Par kredītiestāžu maksātnespējas un likvidācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanu"  Finanšu ministrija  I.Circene  A.Dravniece A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-630  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas politikas atbalsta programmas (Competitiveness and Innovation framework Programme ICT Policy Support Programme) septītajā projektu konkursā (Call 7) atbalstītā projekta "Europeana Skaņuieraksti" (Europeana Sounds) īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  K.Bandere I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-484  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)   Tiesībsargs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-635  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada 1.aprīļa neformālās Euro grupas un 2014.gada 1.-2.aprīļa neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  I.Circene  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-604  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu"   Tieslietu ministrija  D.Melbārde  J.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-632  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2014.gada 4.-5.aprīlī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Heniņš S.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-953  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2012.) Paskaidrojuma projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420428211   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-498  Informatīvais ziņojums "Par gaisa komandvadības un kontroles sistēmas programmnodrošinājuma elementa ieviešanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons U.Norītis K.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-587  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Mellakauls U.Lielpēters V.Zatlers  Izskatīts MK sēdē 
8.3.    Konfidenciāli    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu