Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 17.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 22.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-238
TA-719 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-102
TA-446 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 6.septembra rīkojuma Nr.675 "Par nekustamā īpašuma iegādi Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vajadzībām Itālijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-707  Rīkojuma projekts "Par Eiropas standartizācijas samita rīcības komiteju"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1766
TA-543 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Graudu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1680
TA-481 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1890
TA-595 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-82
TA-591 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā, privatizācijas izbeigšanu un nodošanu Jaunjelgavas novada domes īpašumā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1930
TA-593 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.222 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1618
TA-172 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1729
TA-118 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.544 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1668
TA-119 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.novembra rīkojumā Nr.667 "Par valsts dzīvojamo māju sagatavošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-2005
TA-470 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošās dzīvokļa īpašuma Nr.167 "Valdlauči 8", Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 1/4 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-680  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra rīkojumā Nr.54 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-105
TA-642 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-157
TA-723 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-679  Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 93.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-116
TA-614 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-218
TA-726 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-89
TA-663 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-2031
TA-545 
Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-748  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-781  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-759  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1968
TA-702 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne D.Gulbe I.Stepanova L.Jevčuka I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-86
TA-596 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1895
TA-775 
Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina J.Gaijsa I.Andruškina N.Laveniece-Straupmane   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-195
TA-3589 
(atbalstīts MKK) (2013.) Likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums"  Tieslietu ministrija  B.Broka  J.Gaijsa I.Andruškina N.Laveniece-Straupmane   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-782  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-798  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-802  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-623  Informatīvais ziņojums "Par noslēguma pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  A.Strīķeris  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-425
TA-1702 
(skatīts VSS) (2013.) Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"   Finanšu ministrija  A.Vilks  T.Trenko M.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-695  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.4.    Jautājums svītrots    I.Druviete     
4.5.  TA-692  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.6.  TA-694  Jautājums svītrots  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete     
4.7.  TA-804  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību GEANT tīklā un GEANT tīkla projektā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Muižnieks   Izskatīts MK un atlikts 
4.8.  VSS-61
TA-778 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-779  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts autoceļu tīklā esošo tiltu tehnisko stāvokli un nepieciešamo papildus finansējumu neatliekamai situācijas uzlabošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
4.10.  TA-737  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts vietējo autoceļu ārkārtas ikdienas uzturēšanas darbiem un neatliekamiem tiltu uzturēšanas darbiem"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange D.Merirands  Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-773  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 24. un 25.aprīlī Atēnās, Grieķijā  Finanšu ministrija  A.Vilks  K.Ancāne   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-777  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2014.gada 28.-29.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-770  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par SIA "Lattelecom" sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Apsīte I.Eglītis T.Meisītis I.Smirnova   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-801  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Kanādas uzņēmumu "Ginguro Exploration Inc""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Beināre A.Krūze A.Ozols A.Valtere D.Ozola I.Stikute V.Stūris I.Mēkons M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-799  Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis     
7.2.  TA-791  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde     
7.3.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     
7.4.  2015-125-k,  Konfidenciāli         
Skatīt protokolu