Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  13.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 17.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1091  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1234  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-208
TA-1052 
Rīkojuma projekts "Par kuģu P-02 un P-03 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1226  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1230  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1229  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-325
TA-1083 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1667
TA-173 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-26
TA-749 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1744
TA-886 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība, valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietojuma uzraudzības kārtība privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-344
TA-1060 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1225  Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-154
TA-1113 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-293
TA-1124 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 7.janvāra rīkojumā Nr.8 "Par zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-294
TA-1125 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mazā Ezerkrasta ielā 30, Ludzā, Ludzas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1869
TA-1173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1204  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-39
TA-1097 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Talsu ielā 112, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-31
TA-942 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-32
TA-943 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-33
TA-944 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-34
TA-947 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-35
TA-952 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-36
TA-953 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-37
TA-954 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-38
TA-955 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1214  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" pētniecības aktivitātes projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-393  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 15.septembra rīkojumā Nr.548 "Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-270
TA-924 
Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-211
TA-963 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-212
TA-964 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1152  Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1150  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1187  Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-264
TA-1035 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Datu valsts inspekcija pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1186  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1185  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-214
TA-970 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-267
TA-1128 
Rīkojuma projekts "Par Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā esošā Alauksta ezera, Ineša ezera, Juvera ezera, Taurenes ezera un zem tiem esošās zemes nodošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-319
TA-1037 
Rīkojuma projekts "Par Ādažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera, Lilastes ezera, Lielā Baltezera, Mazā Baltezera, Gaujas un zemes zem tiem nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-1232
TA-1040 
Rīkojuma projekts "Par Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā esošā Odzes ezera, Aiviekstes, Daugavas un zemes zem tiem nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-196
TA-863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  VSS-322
TA-1007 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1051 "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-150
TA-1108 
Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-1253  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-1254  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-1285  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-1256  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-1298  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-420
TA-1300 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma nolīgumu"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  VSS-393
TA-1258 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-391
TA-1261 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  VSS-390
TA-1260 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  VSS-392
TA-1262 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-388
TA-1263 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  VSS-381
TA-1271 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un to pilnvaroto pārstāvju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksu par datu uzturēšanu apmērs un samaksas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-1284  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" īstenošanai"" dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-1255  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-1305  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-1303  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-1304  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""   Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1307  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  TA-1308  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.64.  TA-1309  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.65.  VSS-414
TA-1273 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā-atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.66.  TA-1318  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.67.  TA-1310  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.68.  VSS-147
TA-1036 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1247  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1021  Noteikumu projekts "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece A.Zitcere J.Stengrevics B.Gribuste I.Gailīte D.Buse M.Stepiņš   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-2087
TA-130 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Piebalga  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1277  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par B.Bāni"   Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1274  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1275  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1283  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  D.Tauriņš I.Saliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1295  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča J.Radvila E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1286  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.587 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.2.aktivitātes "TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora infrastruktūras attīstība un Rail Baltica)" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča J.Radvila E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1287  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča J.Radvila E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1288  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča J.Radvila E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-1289  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.750 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.5.aktivitāti "Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN - T"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1290  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča J.Radvila E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-1292  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1293  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-1294  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-326
TA-1302 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam"  Tieslietu ministrija  B.Broka  G.Kalniņš S.Šķiltere M.Bērziņa   Izskatīts MK un atlikts 
2.18.  TA-1266  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.784 "Par Satversmes aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-1203  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība, de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"  Finanšu ministrija  A.Vilks  D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1213  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1236  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.maijam paveiktajiem un plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-811  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-913  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loka pārskatīšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-2106
TA-1014 
Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina I.Gratkovska  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-95
TA-1012 
Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1162  Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem apakšprogrammā 23.01.00 Valsts vides dienests 2014.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  R.Vesere A.Stašāne I.Stepanova   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-872
 
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par ēnu ekonomikas apkarošanas un kontrabandas mazināšanas uzraudzības padomi)   LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  A.Vilks  M.Čakste  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-249
TA-1316 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece A.Veidemanis I.Mikiško I.Dundure J.Plūme I.Īvāne E.Martinsons I.Stepanova L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-247
TA-818 
(iekļauts papildus) (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece A.Veidemanis I.Mikiško I.Dundure J.Plūme I.Īvāne E.Martinsons I.Stepanova L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-248
TA-819 
(iekļauts papildus) (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece A.Veidemanis I.Mikiško I.Dundure J.Plūme I.Īvāne E.Martinsons I.Stepanova L.Šulca R.Bremšmits   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp ministrijām"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece A.Veidemanis I.Mikiško I.Dundure J.Plūme I.Īvāne E.Martinsons I.Stepanova L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1279  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 24.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece V.Šantars   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1276  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 4.sadaļā Brīva kapitāla kustība, 31.sadaļā Ārējā, drošības un aizsardzības politika un 32.sadaļā Finanšu kontrole  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Lase  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1278  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2014.gada 26.-27.jūnija Eiropadomes sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1282  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 23.jūnija sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1299  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1317  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 19.-20.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1314  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-127/14 Surmačs   Tieslietu ministrija  B.Broka  D.Pelše L.Skolmeistare  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-1323  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 19.jūnija Euro grupas un 2014.gada 20.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Birums E.Kriviša   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1169  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola D.Ozola I.Stikute V.Stūris M.Brencis I.Stepanova V.Šantars   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-846  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-11-0103   Satversmes tiesa  R.Naudiņš  O.Paipala M.Brencis   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1216  (iekļauts papildus) (iebildums par Ministru kabineta sēdes protokolu) Par Mnistru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.32 45.§) "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1339  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilizācijas mehānisma rezerves fonda izveidi un peļņas novirzīšanu tajā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss R.Pāns  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1312  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis  M.Lazdovskis K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs   

Izskatīts MK sēdē

8.2.  2015-60-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-173-k,  Informatīvais ziņojums "Par Aizsardzības ministrijas uzņemto valsts budžeta ilgtermiņa saistību izpildes gaitu un izpildei nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu projekta "Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija" pirmās kārtas realizācijai"    R.Vējonis  I.Angere J.Karlsbergs J.Zubenkova-Birzniece I.Stepanova    

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2015-169-s,  Par Valsts apdraudējuma analīzi    L.Straujuma  J.Maizītis   

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2015-190-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu