Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  2.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 7.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2129  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-700
TA-1997 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Demokrātijas fonda, Koalīcijas par interneta brīvību fonda, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas fonda, Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta fonda "Lifeline" un Starptautiskās atomenerģijas aģentūras budžetos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-638
TA-1906 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rakstveida lēmuma projekta saturu, nosakot veidu, kādā tiks veikti turpmākie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju"   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2181  Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-415
TA-2094 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-722
TA-2183 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2065  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2164  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-583
TA-2098 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Priežu ielā 1, Ceplīšos, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nodošanu Ikšķiles novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-632
TA-2239 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-311
TA-2030 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2270  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Irākā iekšēji pārvietotām personām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2271  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2282  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.augusta rīkojumā Nr.455 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2261  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-799
TA-2142 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2240  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-30
TA-2213 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Būvju Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā būvnoteikumi"   Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-10
TA-2149 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa O.Bogdanova  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-2129
TA-703 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs  J.Spiridonovs I.Oša V.Birkavs V.Krēsliņš K.Briņķis R.Auniņš M.Straume J.Laganovskis D.Ģēģeris J.Marnauza J.Kalniņš E.Rožulapa M.Jurēvičs V.Birznieks A.Bērziņš Z.Brunavs N.Grinbergs M.Riekstiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-288
TA-2214 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  E.Rinkēvičs  I.Oša A.Bērziņš Z.Brunavs J.Klisments J.Rāzna   Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-118
TA-868 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Bērziņš Z.Brunavs   Izskatīts MK un atlikts 
2.8.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par stāvokli Salaspils kodolreaktorā"    R.Naudiņš     

Atlikts

2.9.  TA-3765  (2013.) Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par Baltijas inovatīvās pētniecības un tehnoloģiju infrastruktūras (BIRTI) projektu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  I.Muižnieks I.Kalviņš G.Rača K.Ancāne   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3167  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  A.Sviklis R.Kalvāns A.Daugulis A.Lapiņš    
2.11.  VSS-750
TA-2263 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards E.Šadris S.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmai 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2281  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-523
TA-2038 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-273
TA-1625 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-274
TA-1626 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.–2018.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2268  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2013.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"  Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme I.Šņucins D.Gulbe I.Stepanova A.Andreičika K.Āboliņš G.Medne I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-584
TA-2069 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  I.Sinka S.Vēliņa E.Jurševics I.Rasa J.Zvejnieks V.Dumpe E.Poplavska E.Kalniņa   Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-731
TA-2235 
Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  R.Freimanis J.Tauriņš J.Lange G.Trupovnieks I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2298  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 9.un 10.oktobrī Milānā, Itālijā  Finanšu ministrija  A.Matīss  K.Ancāne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2306  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  A.Kiopa K.Karolis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2308  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  J.Dūklavs  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2312  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 8.oktobra sanāksmei  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Sāre  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2316  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 13.-14.oktobra sanāksmei   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2317  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 9.-10.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2318  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola H.Rimša K.Cukure V.Līpenītis  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2209  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis  M.Spilve L.Dzenīte   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2299  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Lietuvas Republikas pievienošanos Eiropas Stabilitātes mehānismam un veicamajiem Eiropas Stabilitātes mehānisma līguma pielāgojumiem, kas izriet no Lietuvas pievienošanās Eiropas Stabilitātes mehānismam"  Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Vasaraudze G.Trupovnieks R.Pāns  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2228  Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju informācijas tehnoloģiju drošības jomā valsts pārvaldē"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis  V.Teivāns B.Kaškina U.Bisenieks E.Beļskis J.Bokta D.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2125  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2310  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu