Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  17.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 21.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-664
TA-2313 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-431
TA-2262 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""  Ārlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-729
TA-2136 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.343 "Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-517
TA-2304 
Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-313
TA-2288 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-406
TA-2276 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-703
TA-2264 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2364  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-481
TA-1872 
(atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2382  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-591
TA-2254 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-801
TA-2272 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-760
TA-2175 
Noteikumu projekts "Ārvalstu gaisa kuģu pirmslidojuma (pēclidojuma) pārbaudes kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-726
TA-2120 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.529 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-721
TA-2121 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-771
TA-2260 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra rīkojumā Nr.531 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-772
TA-2259 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-315
TA-2292 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-320
TA-2289 
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-697
TA-2178 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2286  Par Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-259
TA-2195 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-793
TA-2280 
Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Puščas meža ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-863
TA-2427 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-788
TA-2373 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2420  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš I.Šure E.Šadris D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2396  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu cīņai pret Ebolas vīrusu"  Ārlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2398  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2399  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2212  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Sociālajā pētījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-90
TA-1833 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.32.  VSS-355
TA-2093 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2444  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2443  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2365  Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"  Ārlietu ministrija  A.Matīss  I.Zitāns V.Līpenītis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-704
TA-2375 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs I.Oša   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-118
TA-868 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-2393  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2014.gadā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis Ē.Ivanovs   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-706
TA-2397 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Programmas projekts "Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2408  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš  A.Daugulis K.Jankovska G.Krasovskis A.Draudiņš T.Trubača I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2421  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumā Nr.522 "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2423  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Siguldas sporta kompleksa projekta, Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta un Liepājas Olimpiskā centra vieglatlētikas manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3167  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.53 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Portāla www.skolas.lv attīstība (2.kārta)" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas (2.kārta)" īstenošanu un risku novēršanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-714
TA-2324 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Kūla P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2327  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2269  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Muižniece A.Kaļāne J.Endziņš J.Butkevičs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2428  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par apņemšanos ievērot Daudzpusējā kompetento iestāžu līguma par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus"  Finanšu ministrija  A.Vilks  T.Trenko A.Rozentāls  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2413  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstu tautsaimniecības nozarēm stratēģiski svarīgu zinātnisko institūtu attīstībai, kuru vērtējums ir zemāks par atzīmi "4""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa L.Ribickis J.Jansons E.Šadris D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2385  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Iespējas komersantiem, kuri piedāvā prakses vietas, piemērot darbaspēka nodokļu atlaides vai citus alternatīvus atvieglojumus"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule I.Šusta I.Buligina A.Kaļāne I.Šusta  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  VSS-888
TA-2434 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ieviešanas rīcības plāna, kas ietver Viedās specializācijas stratēģijas pasākumu plānu un rezultātu rādītāju sistēmas aprakstu, izstrādes progresu"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa J.Jansons I.Muižnieks I.Kalviņš G.Rača E.Egle J.Gardovskis E.Šadris D.Rancāne J.Bernāts A.Barševskis L.Ribickis E.Grēns N.Bergs V.Skrīvelis I.Graurs T.Baumanis A.Šternbergs G.Arāja D.Traidās A.Siliņš A.Teikmanis I.Kurzemniece I.Raugze A.Ozols   Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2331  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Stūra māju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  G.Nāgels L.Šulca   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-584
TA-2069 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  J.Zvejnieks I.Sinka S.Vēliņa E.Jurševics E.Kalniņa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2391  Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 345/14 Maxima Latvija  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  D.Pelše J.Treijs-Gigulis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2417  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomei par Reģionu Komitejas sastāvu"  Ārlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2429  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2014.gada 23.-24.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Matīss  K.Našeniece E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2441  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2014.gada 28.oktobra sanāksmei   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2445  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējās intereses projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2422  (iekļauts papildus) Prezidentūras mandāts "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš  A.Ozola Ž.Mikosa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2424  (iekļauts papildus) Prezidentūras mandāts "Par gatavošanās Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesijai un Kioto protokola līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesijai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš  A.Ozola Ž.Mikosa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2367  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2347  (skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Bērziņš  A.Ozola R.Vesere E.Šadris L.Šulca I.Stepanova I.Muižnieks J.Rudzītis G.Rača R.Čudars T.Trubača D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2229  Rīkojuma projekts "Par Andreja Ļisa izdošanu Krievijas Federācijai"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  V.Rūsiņa M.Viļums  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2400  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas projektu"  Ārlietu ministrija  A.Matīss  I.Skujiņa K.Pommere K.Bukovskis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu