Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs
Edgars Rinkēvičs
Rīgā, 2014.gada  24.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 28.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2454  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-806
TA-2251 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2436  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-558
TA-2371 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-669
TA-2419 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-842
TA-2362 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.163 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem" un noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.852 "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-873
TA-2392 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-220
TA-1864 
Noteikumu projekts "Turaidas muzejrezevāta aizsardzības nolikums"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-769
TA-2180 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.oktobra rīkojumā Nr.458 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2014.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-770
TA-2119 
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-794
TA-2449 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.433 "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem uzņēmumu reģistra žurnālā, masu informācijas līdzekļu reģistrā un arodbiedrību reģistrā un reģistrācijas apliecībām""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-698
TA-2451 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā un arodbiedrību reģistrācijas apliecībām"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-699
TA-2099 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstiem komercķīlu reģistrā un to aizpildīšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-90
TA-1833 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2395  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-600
TA-2132 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-792
TA-2208 
Noteikumu projekts "Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas prasības, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2446  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2481  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2457  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par biedrības "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome" nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 13/15, Rīgā, pieņemšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2456  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2458  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.924 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-804
TA-2435 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2015.gadam"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-167
TA-2466 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2467  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Eiropas Padomes Attīstības bankas valdē"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2480  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2496  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-828
TA-2484 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rīgas pils rekonstrukcijas-restaurācijas darbu turpmāku īstenošanu"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece A.Siliņš K.Mucenieks A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece A.Siliņš K.Mucenieks A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2473  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece A.Siliņš K.Mucenieks A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.410 "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna ielā 13, Rīgā, būvniecības projekta izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece A.Siliņš K.Mucenieks A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2475  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.465 "Par finansējuma piešķiršanu administratīvās ēkas un garāžas ēkas Jūras ielā 34, Ventspilī, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece A.Siliņš K.Mucenieks A.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2349  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2495  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Bērziņa L.Neilande   Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2501  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta apakšprogrammām"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere   Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2488  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Birums S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2447  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014.gada I pusgadā atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem""   Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-650
TA-2237 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  R.Kosmane J.Valdmanis P.Brangulis I.Bērziņa L.Neilande  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1504  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta rīkojumā Nr.591 "Par Valsts ieņēmumu dienestā un funkcionāli saistītajās iestādēs veiktā funkciju audita ieteikumu ieviešanu""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  P.Brangulis I.Lipovska I.Bērziņa L.Neilande  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2381  (saņemts kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 128.3.pasākuma "Uzsākt koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādi, t.sk. līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavojot starpziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā par koncepcijas izstrādes gaitu" īstenošanas gaitu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-2507  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Liepiņš I.Beināre E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2476  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju valsts finansējuma piešķiršanai privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai periodam no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.augustam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.-2020.gada plānošanas periodam finanšu kontroles sistēmas darbības nodrošināšanai Latvijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  S.Cakuls A.Lapiņš I.Kravale I.Krieva  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2506  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijai jaunajām politikas iniciatīvām paredzētā finansējuma pārdali un turpmāko rīcību"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-843
TA-2487 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  V.Ernstsone Z.Sneibe J.Valdmanis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2479  (iekļauts papildus) Zemkopības ministrijas augstas prioritātes prezidentūras mandāti  Zemkopības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2469  (saņemts zemkopības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-2470  (saņemts zemkopības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-2471  (saņemts zemkopības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2497  Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Matīss     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  TA-2502  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" akciju pirkuma līgumu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Spridzāns V.Loginovs S.Dziurman G.Beļavskis Mahmoud Khliefat Michal Miecinski G.Zīle P.Putniņš D.Berkolde K.Zakulis G.Romeiko M.Lazdovskis A.Zitcere   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  TA-2508  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Normundu Mežvietu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Mežviets   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2015-223-s,  Rīkojuma projekts "Par Militāro draudu analīzi"     R.Vējonis   J.Sārts M.Vargulis    

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2015-60-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu