Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 3.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 31.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 3.novembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2537  Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-674
TA-2303 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-705
TA-2328 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.782 "Kārtība, kādā politiski represētajām personām, dzēšot privatizācijas sertifikātus, izmaksā kompensāciju naudā""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-775
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-788
TA-2373 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1442 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" atklāta projektu konkursa īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-362
TA-2275 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra noteikumos Nr.916 "Noteikumi par kārtību, kādā tirgus uzraudzības iestādes informē Patērētāju tiesību aizsardzības centru par veiktajiem pasākumiem, kas ierobežo vai liedz preču laišanu apgrozībā, un kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņemto informāciju nosūta Eiropas Komisijai un rīkojas ar informāciju, kas saņemta no Eiropas Komisijas""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2478  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-868
TA-2460 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-869
TA-2437 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.677 "Valsts kases nolikums""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-780
TA-2309 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Priežu ielā 30, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-471
TA-2319 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Līči", Padures pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-592
TA-2257 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1545  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 94.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-508
TA-2322 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Krimuldas novadā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-682
TA-2323 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1811
TA-1486 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK un atlikts 
1.17.  VSS-504
TA-2022 
Noteikumu projekts "Listeriozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-891
TA-2463 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2485  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2486  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2520  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2529  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2528  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2531  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2525  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2544  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2408  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.57 40.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"" 3., 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2543  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Inetai Liepiņai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2532  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1852
TA-42 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Kiopa I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-671
TA-2522 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada septembrim-decembrim nepieciešamo līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai pēc informācijas Valsts izglītības informācijas sistēmā par bērnu un skolēnu skaitu 2014.gada 27.maijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece I.Īvāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1025  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. 17 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"" 28.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  E.Papule L.Buceniece I.Īvāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2335  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2014.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-338
TA-2359 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2526  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumā Nr.113 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku""  Finanšu ministrija  A.Vilks  J.Plūme I.Stepanova K.Stafecka  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2542  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pilnvaroto pārstāvju konferenci"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2536  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 10.-11.novembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2538  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2199  Veselības ministrija  L.Straujuma (VM)  A.Jurševica  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2541  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 6.novembra Euro grupas un 2014.gada 7.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei   Finanšu ministrija  A.Vilks  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2539  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Par priekšlikumu Regulai par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti"  Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2540  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Par priekšlikumu Regulai par Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidi"   Tieslietu ministrija  G.Bērziņš  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2519  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Savienību un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar TESTA-ng tīklu, kas izveidots ISA programmā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2469  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2470  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2471  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu