Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 10.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 5.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 10.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-838
TA-3054 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1001
TA-219 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-676
TA-2999 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1135
TA-91 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1066
TA-16 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1067
TA-15 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-942
TA-2960 
(atbalstīts VSS) Ieteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta ieteikumos Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-630
TA-2092 
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1005
TA-45 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1070
TA-139 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-133  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1056
TA-132 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārvietošanu no privātīpašuma ēkā Mārstaļu ielā 8, Rīgā uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" ēku Mārstaļu ielā 6, Rīgā"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1115
TA-56 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-687
TA-115 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-981
TA-3128 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vīķi" Staiceles pagastā, Alojas novadā, nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-220  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokolēmuma (prot. Nr.67 113.§) "Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"" 4.punktā un 5.1.apakšpunktā doto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-449
TA-2796 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-450
TA-2879 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-235  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1021
TA-29 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""   Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1023
TA-30 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1022
TA-31 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.784 "Ģenētiski modificēto mikroorganismu ierobežotas izmantošanas, kā arī atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-213  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1098
TA-35 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-214  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-239  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-243  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-246  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-258  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-884
TA-257 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaudes 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1028
TA-3119 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-171
TA-43 
Noteikumu projekts "Ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanas noteikumi"   Zemkopības ministrija  U.Augulis  K.Sirmā   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-252  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobiļu satiksmi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-265  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  A.Kiopa S.Šmīdlere   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-598
TA-2357 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-155  Informatīvais ziņojums "Par samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa I.Dzenīte E.Zarakovskis I.Šure I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-205  Atbildes vēstules projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  R.Kozlovskis  I.Dzenīte E.Zarakovskis J.Endziņš Ē.Bandenieks E.Fernāts  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-183  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumu lietā Yelverton Investments B.V. un citi pret Latviju"  Ārlietu ministrija  R.Vējonis  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-245  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2015-16-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Liepiņš pret Latviju"     R.Vējonis  K.Līce    

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2015-47-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Emars pret Latviju"    R.Vējonis  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

6.5.  2015-48-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Taraneks pret Latviju"    R.Vējonis  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu