Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 31.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 27.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 31.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-96
TA-464 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-122
TA-543 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  TA-586  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-562  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē Tbilisi 2015.gada 14.–15.maijā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-935
TA-551 
Likumprojekts "Patvēruma likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-14
TA-308 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.530 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-11
TA-550 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Virši A" Pededzes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas joslas ierīkošanas nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-40
TA-451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.165 "Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-84
TA-453 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-430  Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-93
TA-412 
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Tālmācības augstskolas Satversmi"  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-548
TA-346 
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-549
TA-347 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1157
TA-557 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-523  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-524  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 59.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojuma Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-177
TA-630 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-638  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-635  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-625  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-627  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-628  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-646  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-387
TA-484 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics P.Salkazanovs I.Ošenieks A.Draudiņš A.Salmiņš E.F.Morizur V.Erte I.Stobova V.Elsters J.Petrova T.Vectirāns Ž.Glaudiņa K.Šļakota M.Bičevskis N.Bergs I.Braunfelde I.Liepa J.Račko N.Narvaišs I.Gaile Dz.Striks   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-385
TA-482 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics E.F.Morizur V.Erte V.Elsters J.Petrova T.Vectirāns N.Bergs J.Račko N.Narvaišs I.Stobova I.Gaile Dz.Striks   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-386
TA-483 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics P.Salkazanovs I.Ošenieks A.Draudiņš A.Salmiņš E.F.Morizur V.Erte V.Elsters J.Petrova T.Vectirāns N.Bergs J.Račko N.Narvaišs I.Stobova I.Gaile Dz.Striks   Izskatīts MK sēdē 
2.4.    Jautājums svītrots    L.Straujuma     
2.5.    Jautājums svītrots    L.Straujuma     
2.6.  TA-574  Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs I.Braunfelde I.Liepa I.Olafsone   Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-575  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs I.Braunfelde I.Liepa I.Lukšo I.Olafsone O.Paipala  Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-576  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs I.Braunfelde I.Liepa I.Dzenīte   Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  TA-577  Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-578  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.11.  TA-579  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  TA-580  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  TA-581  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-582  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  TA-583  Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.16.  TA-584  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
2.17.  TA-585  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs   Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs laikposmā no 2015. līdz 2018.gadam"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-515  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-86
TA-540 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2013.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-507  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  SAN-486
 
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  B.Kņigins E.Matulis I.Braunfelde I.Liepa A.Ērglis V.Pīrāgs E.Bērziņa T.Trubača A.Čemme D.Rancāne G.Trupovnieks P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-536  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu 2015.gadā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-632  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas un 25.gadadienas atceres pasākumiem"" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Vilsone I.Braunfelde I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-460  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par austrumu robežas kontroles pilnveidošanu)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi
5.1.  TA-607  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ES Padomes Ekonomikas politikas komitejas Sabiedrības novecošanās un publisko finanšu ilgtspējas darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.-16.jūnijā Rīgā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-577
 
(iekļauts papildus) Vidusposma ziņojums par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē darba programmas īstenošanas gaitu  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Našeniece K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-644  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2007.gada 20.decembra aizdevuma līgumā Nr.SB/C31 27/264, kas noslēgts starp SIA "Vidusdaugavas SPAAO" un AS "Danske Bank""  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-590  Dienesta vajadzībām   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-592  Dienesta vajadzībām   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-642  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-636  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
7.5.  TA-653  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-654  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  2015-59-s, 115-k, TA-657-DV,  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) .    E.Rinkēvičs R.Kozlovskis     

Jautājuma izskatīšana atlikta

Skatīt protokolu