Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 2.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 7.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-26
TA-587 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.255 "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1145
TA-447 
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1147
TA-429 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1148
TA-516 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-72
TA-517 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-897
TA-367 
Noteikumu projekts "Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-123
TA-494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem""  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1036
TA-499 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Podoiniki", Podoiņikos, Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-603  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-470
TA-621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.105 "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-639  Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-611  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunkta punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-118
TA-475 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-130
TA-474 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.429 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-157
TA-563 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-386  Par Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Sociālajā pētījumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-615  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-617  Rīkojuma projekts "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanai"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-32
TA-400 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-30
TA-402 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-29
TA-403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-25
TA-404 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-31
TA-405 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-38
TA-510 
Noteikumu projekts "Darbinieka apliecības noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-664  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-741
TA-511 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-77
TA-612 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Kaktiņi" daļu Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-78
TA-613 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-172
TA-355 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-211
TA-651 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.251 "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu""  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-140
TA-618 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2015.gadā"  Zemkopības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-700  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma  I.Mēkons I.Liepa I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-696  Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma  I.Mēkons I.Liepa I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-574  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-575  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"   Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-576  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-577  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-578  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-579  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  TA-580  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-581  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.11.  TA-582  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.12.  TA-583  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  TA-584  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.14.  TA-585  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.15.  TA-656  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu biedrībai "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība""  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-658  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijai"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-659  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Arhitektu savienībai"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-660  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Būvinženieru savienībai"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-661  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Elektriķu brālībai"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-662  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Dzelzceļnieku biedrībai"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-665  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-666  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-667  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Dzelzceļnieku biedrības Sertificēšanas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-669  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-671  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departamenta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-672  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā sertifikācijas centra valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-554  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Sociālā labklājība" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa J.Zaķis L.Treimane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-697  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-705  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-122
TA-543 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  U.Augulis  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-683  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"   Zemkopības ministrija  R.Vējonis  Z.Līde   Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
3.1.  SAN-600
 
Par 2015.gada 26.-27.martā notikušās neformālās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru sanāksmes rezultātiem   Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.    Par 2015. gada 15.-16.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības vides un enerģētikas ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomā    U.Augulis      

Izskatīts MK sēdē

3.3.  SAN-625
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 14.-15.aprīļa neformālajā Eiropas Savienības vides un enerģētikas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola Ž.Mikosa A.Gendele I.Maļina-Tabūne I.Raugze R.Bremšmits   

Izskatīts MK sēdē

IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-338  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03   Satversmes tiesa  A.Matīss  K.Ozoliņš I.Strautmane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  2015-TA-477, MK vēstules projekts Saeimai  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Vēstules projekts Saeimas frakcijai Saskaņa (par obligātā militārā dienesta atjaunošanu)  Latvijas Republikas Saeimas frakcija "Saskaņa"  R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

5.2.  TA-636  Dienesta vajadzībām   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

5.3.  2015-59-s, 115-k, TA-657-DV,    E.Rinkēvičs R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu