Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.12.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 9.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 14.jūlijā
plkst.12.00 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-666
TA-1386 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-319
TA-1367 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"  Valsts kanceleja  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-562
TA-1311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-527
TA-1236 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-997
TA-1237 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-6
TA-1238 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-667
TA-2662 
(atbalstīts MKK) (2014.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1133
TA-1279 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Stare  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-208
TA-1328 
Rīkojuma projekts "Par valsts robežas joslas zemes vienību saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-180
TA-1108 
Noteikumu projekts "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-307
TA-1256 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-517
TA-1245 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1208 "Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-496
TA-1429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""   Satiksmes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-497
TA-1431 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""   Satiksmes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-495
TA-1432 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.999 "Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība""   Satiksmes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-757
TA-269 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
2.16.  TA-892  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
2.17.  TA-1276  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.320 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-1382  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-329
TA-1047 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1440  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  E.Kubliņa  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-677
TA-1456 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-144
TA-1326 
Rīkojuma projekts "Par Viduslatgales Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  M.Adamane I.Liepa J.Jalinska S.Lūse   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1388  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola" rektora apstiprināšanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa G.Bernāts   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-265
TA-879 
(skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  A.Rudzīte D.Pelēkā I.Šampiņa L.Batalauska I.Liepa L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-945
TA-440 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Feldmane I.Birzniece L.Ļaksa   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-946
TA-1257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Feldmane I.Birzniece I.Šure P.Liniņš L.Ļaksa   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-944
TA-1253 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""   Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Feldmane I.Birzniece L.Ļaksa   Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  VSS-629
TA-875 
(skatīts MK) Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Šadris I.Nakurts  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1433  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mārtiņa Lazdovska atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1434  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ringolda Beinaroviča iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  R.Beinarovičs  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-1435  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Ringoldam Beinarovičam savienot amatus"   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  R.Beinarovičs   Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-1436  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""   Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-1462  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Teikmanis I.Grigorjeva E.Kaminska J.Bernāts  Izskatīts MK un atlikts 
3.13.  VSS-500
TA-1355 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  V.Lokenbahs A.Meņģelsons E.M.Trusiewicz L.Ozola L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
3.14.  VSS-674
TA-1472 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Šults R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-361
TA-1444 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Rauhvargers J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
3.16.  VSS-359
TA-1445 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Rauhvargers J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
3.17.  VSS-594
TA-1446 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Rauhvargers J.Bernāts  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-314
TA-67 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2015.-2020.gadam"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  A.Strīķeris L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-1560  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2014.gadā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  J.Streļčenoks  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1369  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīcijas progresu līdz 2015.gada 31.maijam"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  E.Šadris J.Radvila I.Liepa A.Lapiņš L.Meņģelsone   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-1432
TA-3168 
(skatīts MKK) (2013.) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  I.Bērziņa M.Tols S.Lūse I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1274  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādņu 2006.-2013.gadam izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1273  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra rīkojuma Nr.835 "Par Atjaunojamo energoresursu izmantošanas pamatnostādnēm 2006.-2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1451  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības Starptautiskās atomenerģijas aģentūras valdē nodrošināšanu no 2015.gada septembra līdz 2017.gada septembrim"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Pundors   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Ventspils nodaļas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  M.Tols  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1447  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības, sociālās politikas un dzimumu līdztiesības ministru 2015.gada 16.-17.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1461  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 20.-21.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1484  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2015.gada 22.-23.jūlijā neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1410  Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0209   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1460  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 20.jūlija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Drēziņš D.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1464  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-166/15 Ranks un Vasiļevičs iesniegšanu  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  D.Pelše J.Treijs-Gigulis  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1465  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-156/15 Private Equity Insurance Group iesniegšanu  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  D.Pelše J.Treijs-Gigulis  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1482  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211   Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa A.Dravniece A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-1483  (iekļauts papildus) Par Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2015.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210   Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  I.Liepa A.Dravniece A.Zitcere   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1439  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1277  Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1278  Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1457  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Mazajā zālē kā 9.3.jautājums ) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Zemkopības ministrijas atzinums par zivsaimniecības uzņēmumiem (zivju konservu ražotājiem), ko negatīvi ietekmējis Krievijas Federācijas aizliegums zivju konservu importam no Latvijas" un rīkojuma projekts "Par zivsaimniecības uzņēmumiem, ko negatīvi ietekmējis Krievijas Federācijas aizliegums zivju konservu importam"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  P.R.Krieviņa  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-1473  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tālākai rīcībai starptautiskajā šķīrējtiesas procesā"  Ekonomikas ministrija  G.Belēvičs  K.Lore D.Ņesterenko  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1377  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Tieslietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1345  Informatīvais ziņojums "Par valsts noslēpuma aizsardzības tiesisko regulējumu"   Satversmes aizsardzības birojs  J.Maizītis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu