Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 22.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 28.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-369
TA-1292 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-371
TA-1240 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 17.novembra noteikumu Nr.1329 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-896
TA-143 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-263
TA-1243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-23
TA-1239 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1332  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.447 "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1333  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā Nr.317 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-234
TA-1334 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-459
TA-1339 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1346  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa rīkojumā Nr.174 "Par valsts nekustamā īpašuma "Podoiniki", Podoiņikos, Pildas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-337
TA-1437 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Komunālā ielā 108, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.7 – nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1500  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1528  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr.134 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-315
TA-1399 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunmoku ielā 20, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-518
TA-1391 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-550
TA-1330 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1793
TA-1370 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-952
TA-1380 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-202
TA-1397 
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-469
TA-1441 
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pārvaldības un kontroles sistēmas izveides un finanšu vadības un kontroles kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-273
TA-1513 
Noteikumu projekts "Pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasības"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-470
TA-1270 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-244
TA-1378 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1480  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1527  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-662
TA-1448 
Likumprojekts "Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-221
TA-1301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1459  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.436 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"  Kultūras ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-548
TA-1428 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1057
TA-1366 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-182
TA-1359 
Noteikumu projekts "Sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšanas kārtība valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-844
TA-1403 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1599 "Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem""   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-585
TA-1379 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumos Nr.424 "Klasifikācijas sabiedrību (atzīto organizāciju) uzraudzības kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-411
TA-1331 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Vānes pagastā, Kandavas novadā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-522
TA-1383 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Balasta dambī, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1498  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1466  Noteikumu projekts "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-206
TA-1191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.869 "Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-205
TA-1192 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-643
TA-1421 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Upes ielā 1A, Rīgā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-1468  Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"" 12.1.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-757
TA-269 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-892  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  VSS-466
TA-1297 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-381
TA-1372 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajos īpašumos dabas liegumā "Užava" Užavas pagastā, Ventspils novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-1481  Par Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 69.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-327
TA-1269 
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību un to papildu marķējumam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  VSS-475
TA-1252 
Noteikumu projekts "Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-1515  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-1516  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
1.51.  TA-1544  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  VSS-289
TA-1352 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-1539  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Melioratoru biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-1541  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Jūrniecības savienības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  TA-1540  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Melioratoru biedrībai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-1542  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības deleģēšanu Latvijas Jūrniecības savienībai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  TA-1556  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  TA-1557  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  VSS-198
TA-1204 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"  Kultūras ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  VSS-209
TA-1206 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2015.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"   Kultūras ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-1532  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-1561  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra noteikumos Nr.835 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1.aktivitāti "Biznesa inkubatori"""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.63.  VSS-343
TA-1221 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas nodrošina informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu, tajā skaitā valsts informācijas sistēmu, atbilstību minimālajām drošības prasībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  K.Solovjovs   Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1467  Rīkojuma projekts "Par Indriķi Muižnieku"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa I.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1469  Rīkojuma projekts "Par Denisu Djakonu"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa D.Djakons  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa I.Grigorjeva L.Ribickis M.Belova G.Rēvalde A.Teikmanis T.Juhna  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1381  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu I.Zitānam"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Zitāns  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-434
TA-8 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1438  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 45.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  A.Kaļāne I.Liepa R.Pētersone I.Baldiņa  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-485
TA-1389 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  VSS-486
TA-1390 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-944
TA-1253 
(saņemts Veselības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""   Veselības ministrija  R.Bergmanis  J.Feldmane I.Birzniece  Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-1551  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu zinātnisku izpēti"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1501  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2015.gada 1.maija līdz 2015.gada 3.jūlijam)"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-266
TA-1415 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par telpu gaisa dzesēšanas sistēmu izbūves Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa, kas atrodas uz zemes vienības Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā, 1. un 4.korpusā nepieciešamību"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Upeniece G.Kosojs I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1408  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros līdz 2014.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  A.Avota G.Kosojs I.Liepa D.Rancāne D.Stūrmane  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1463  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts izglītības attīstības aģentūras valsts pamatfunkciju īstenošanai nepieciešamā finansējuma pārcelšanu no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai uz izdevumiem valsts pamatfunkciju īstenošanai"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1211  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iemaksu likmes valsts fondēto pensiju shēmā samazinājumu no 2009.gada un tā ietekmi uz valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka vecuma pensijas kapitālu"  Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-609
TA-1373 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas-Igaunijas un Latvijas-Lietuvas Starpvaldību komisijās"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Krieva A.Djakova  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1536  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvju izvirzīšanu dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Klinsone I.Papāne D.Ņesterenko M.Dzelme   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1547  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1576  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1577  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas un Grieķijas Republikas sarunu gaitu par finansiālās palīdzības instrumenta nolīgumu"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  N.Sakss L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1559  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  J.Pone A.Skudra V.Siksnis I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu