Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 4.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss

Rīgā, 2015.gada  31.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 4.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-661
TA-1492 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""   Ārlietu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-548  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 40.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts zinātnisko institūciju veikto pievienotās vērtības nodokļa maksājumu līdzfinansēšanu, īstenojot Eiropas Savienības pamatprogrammu projektus"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1553  (saņemts izglītības un zinātnes ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"" 12.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  VSS-626
TA-1312 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Nemateriālā kultūras mantojuma likums"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  VSS-533
TA-1416 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-464
TA-1570 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-349
TA-1426 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-350
TA-1422 
Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-352
TA-1424 
Likumprojekts "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-348
TA-1423 
Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-351
TA-1425 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-644
TA-1487 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-485
TA-1389 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  G.Kurme  Izskatīts MK un atlikts 
1.14.  VSS-486
TA-1390 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 19.janvāra noteikumos Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.15.  VSS-579
TA-1531 
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2016.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1143
TA-1490 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atļauj izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā"  Veselības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-386
TA-1479 
Noteikumu projekts "Par Igaunijas Republikas, Somijas Republikas, Latvijas Republikas, Zviedrijas Karalistes, autonomās Ālandu salu provinces un Dienvidrietumu Somijas Reģionālās padomes, kas darbojas kā Vadošā iestāde un Revīzijas iestāde, daudzpusējo vienošanos par INTERREG V–A Somija–Igaunija–Latvija–Zviedrija pārrobežu sadarbības programmas (Centrālā Baltijas jūras reģiona programma) 2014.–2020.gadam ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1585  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 14.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Pārresoru koordinācijas centrs  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1594  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1587  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 24.marta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.16 18.§) "Par Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi" dotā uzdevuma aktualitāti"  Finanšu ministrija  J.Reirs  D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1
TA-1564 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrību tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-2
TA-1565 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1578  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Ieriķu iela 10A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1580  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatve 14, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķa ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1581  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gustava Zemgala gatve 13, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1582  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Vestienas iela 17, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1583  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava iela 37, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-581
TA-1592 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-186
TA-1603 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai"   Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1609  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Klinsone M.Rone V.Gavrilovs A.Gobiņš I.Neimane J.Endziņš  Izskatīts MK un atlikts 
1.31.  TA-1611  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Attīstības sadarbības politikas plānā 2015.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1064
TA-1471 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-104
TA-1493 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1631  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1545  Rīkojuma projekts "Par Anatoliju Melni"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Melnis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1584  Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu N.Plēgermanim"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss  N.Plēgermanis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-572
TA-1394 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-574
TA-1392 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-573
TA-1393 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-616
TA-1562 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs K.Lore V.Blome I.Liepa I.Dzenīte  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1534  Informatīvais ziņojums "Par ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības īstenošanas gaitu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-98
TA-1595 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits D.Straubergs H.Vents I.Bērziņa I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1591  Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2015.gada 18.jūnija papildu formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2134  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-637  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.A420281013  Augstākā tiesa  J.Reirs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-14-0103  Satversmes tiesa  A.Matīss  V.Vītoliņš L.Rudzīte  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1569  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"   Iekšlietu ministrija  A.Matīss  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-130  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 42.§) "Par informatīvo ziņojumu par rīcību ar valstij piederošajām siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām (noteiktā daudzuma vienībām)" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi un par Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valstij piederošajām siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām (noteiktā daudzuma vienībām)"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-1590  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  G.Keiša I.Pētersone- Godmane  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu