Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 18.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 13.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 18.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-647
TA-1558 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Namdari", Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-655
TA-1662 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1721  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-502
TA-1526 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-526
TA-1601 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-501
TA-1535 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Muitas ielā 13, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-514
TA-1488 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1714  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-336
TA-1629 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-147
TA-1293 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sociālo drošību""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1733  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1470  Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-676
TA-1593 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.337 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1031
TA-1477 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-467
TA-1478 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.6 Augļu ielā 1, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-511
TA-1491 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1731  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-535
TA-1743 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-534
TA-1750 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2015.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1769  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānā 2015.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1770  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais sporta centrs" atbrīvošanu no valsts nodevas par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu Grostonas ielā 6b, Rīgā nostiprināšanu zemesgrāmatā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-490
TA-1109 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-491
TA-1110 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-804
TA-1759 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1760  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1765  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis  S.Sproģe B.Ingiļāvičute   Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-364
TA-1555 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.144 "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  J.Antropova A.Leitāne-Šķēle M.Brencis  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  VSS-357
TA-1554 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai”  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-521
TA-1741 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1794  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mārtiņu Krieviņu"  Ministru prezidents  L.Straujuma  M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1602  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par darba devēju atbalsta pasākumu iesaistīties darba vidē balstītā izglītības sistēmā fiskālo ietekmi uz valsts budžetu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Šusta J.Atslens A.Leitāne-Šķēle L.Meņģelsone A.Līce   Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-663
TA-1712 
(jautājuma izskatīšana atlikta uz divām nedēļām) Informatīvais ziņojums "Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis A.Leitāne-Šķēle M.Brencis  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-704
TA-1614 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas Savienības FP7 programmas finansētā projekta "FOSTER" aktivitāšu īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-705
TA-1615 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Nordplus Pieaugušo programmas finansētā projekta "Pieaugušo informācijpratības kompetenču veicināšana: partnerība mācību pieeju un programmu dažādošanai" sagatavošanas vizīšu īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-706
TA-1616 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas dalību Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) Telecom programmas konkursā (CEF-TC-2014-2) atbalstītā projekta "Europeana DSI" īstenošanā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1724  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšnosacījumiem integrēto teritoriālo investīciju ieviešanā – Ministru kabineta rīkojumu saturs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze B.Kņigins R.Bremšmits A.Eberhards G.Arāja   Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-1777  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nacionālā eksperta norīkošanu darbam Ukrainas Agrārās politikas un pārtikas ministrijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1261  Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par nepietiekamu vietu skaitu medicīnas rezidentūru programmām)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sabiedrības veselības apakškomisija  G.Belēvičs  G.Bērziņš D.Roga  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1228  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā")  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-1287  Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par bijušo robežkontroles punktu uzturēšanu)  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  R.Kozlovskis  A.Leitāne-Šķēle I.Bērziņa Ē.Ivanovs   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1775  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par nepieciešamajiem pasākumiem, kas jāveic Grieķijai, lai stabilizētu situāciju, un nepieciešamajiem lēmumiem Grieķijas makroekonomiskās korekcijas programmas noslēgšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-974  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 26.maija protokollēmumu (prot. Nr.26 45.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā un Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1563  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420257615  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece- Ozola  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1509  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Ierobežotas pieejamības informācija  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-338  Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03  Satversmes tiesa  A.Matīss  Dž.Innusa K.Ozoliņš   Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1748  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  V.Loginovs K.Ozoliņš Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-1772  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspēju starp Baltijas valstīm un situāciju piena nozarē"  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1549  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1792  .  Satiksmes ministrija  A.Matīss     

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu