Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 12.janvāra sēdes darba kārtība (pēc Ministru kabineta komitejas sēdes)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2016.gada 8.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 12.janvārī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1161
TA-3018 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.7 "Ostas pārvaldes paraugnolikums""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2946  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 24.sesijā Ženēvā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3019  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1010
TA-2749 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-958
TA-2861 
Noteikumu projekts "Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes nolikums"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1171
TA-2898 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-1082
TA-2848 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2756  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2759  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1058
TA-2760 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2812  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2939  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2940  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2269  Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā" 30.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1113
TA-2867 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tirgus ielā 19, Krāslavā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1229
TA-2938 
Noteikumu projekts "Somijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības, Norvēģijas Karalistes valdības, Polijas Republikas valdības, Krievijas Federācijas valdības un Zviedrijas Karalistes valdības līgums par Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerības sekretariāta izveidi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-881
TA-2787 
Noteikumu projekts "Gaisa telpas pārvaldības kārtība, tās struktūra un mainīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-882
TA-2776 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-837
TA-2524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra noteikumos Nr.49 "Noteikumi par kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-835
TA-2525 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-836
TA-2567 
Noteikumu projekts "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-904
TA-2690 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma Latgales ielā 2, Kārsavā, Kārsavas novadā, nodošanu Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-941
TA-2788 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P40 nobrauktuve" Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-1186
TA-2789 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P32" Nītaures pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-939
TA-2793 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Pievedceļš Saukas skolai V827" Viesītes novadā nodošanu Viesītes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-775
TA-2795 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Lielā iela" Drabešu pagastā, Amatas novadā, nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1194
TA-2915 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1193
TA-2786 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-1227
TA-2798 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2803  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 25A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2806  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Augusta Deglava ielā 39A, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-1033
TA-2833 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-10  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-21  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-30  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-11  Rīkojuma projekts "Par Aivu Rozenbergu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Rozenberga  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1197
TA-2945 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumos Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  M.Auders I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-797
TA-2941 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-736
TA-2935 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja S.Šmīdlere  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-2858  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-859
TA-20 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola G.Lukstiņa   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-702
TA-2774 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas starpposma 2012.–2014.gadā novērtējumu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Vēvere A.Bauere   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3021  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas risku novērtēšanas kopsavilkumu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-18  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "ES Baltijas jūras reģiona stratēģija tehniskās palīdzības fonds" (EU Strategy for the Baltic Sea Region Seed Money Facility) ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  D.Ziediņa R.Madžulis   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2549  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Protokollēmuma projekts "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumā ietvertajiem secinājumiem"   Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-14  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Berga I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-31  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-37  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Trešais regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3004  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 19.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0526  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-32  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-36  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2016.gada 14.janvāra Euro grupas un 2016.gada 15.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-42  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas sesto sesiju 2016.gada 16.-17.janvārī"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2667  Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis   D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-13  (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420125516   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  J.Reirs  L.Vucēne I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-40  .  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu