Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 23.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 18.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 23.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-34
TA-225 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1217
TA-261 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ārvalstu karakuģi ienāk un uzturas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, iekšējos ūdeņos un ostās un iziet no tiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1045
TA-121 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldību iestādes iegādājas un realizē ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-91  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.marta rīkojumā Nr.90 "Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-275  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1272
TA-179 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-278  Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1235
TA-242 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1296
TA-180 
Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1048
TA-68 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1047
TA-2857 
(2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1046
TA-2925 
(2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1305
TA-181 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1224
TA-41 
Likumprojekts "Grozījums Medību likumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-22
TA-267 
Likumprojekts "Par līgumu starp Norvēģiju, Amerikas Savienotajām Valstīm, Dāniju, Franciju, Itāliju, Japānu, Nīderlandi, Lielbritāniju un Īriju, un Lielbritānijas aizjūras domīnijām, un Zviedriju saistībā ar Špicbergenu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-273  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-272  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-290  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-291  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Rinalda Muciņa pārcelšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-293  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" sagatavošanas grafiku"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme M.Brencis A.Baumanis J.Šints I.Liepa J.Endziņš A.Rostovskis K.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
3.1.  TA-309  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.    Informācija par 2016.gada 18.-19.februāra Eiropadomes sanāksmi    M.Kučinskis  K.Našeniece   

Izskatīts MK sēdē

4.2.  TA-289  Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 24.februāra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens (IZM)  I.Liepa   

Izskatīts MK sēdē

4.3.  TA-269  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse H.Rimša I.Liepa I.Kiukucāne K.Krumholcs T.Paronjana N.Sakss A.Ozols K.Našeniece G.Gailis A.Esenberga K.Sirmā   

Izskatīts MK sēdē

4.4.  TA-308  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš K.Našeniece   

Izskatīts MK sēdē

4.5.  TA-311  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.februāra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane K.Našeniece   

Izskatīts MK sēdē

V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-1563  (2015.) Apelācijas sūdzības projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420257615  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  A.Ašeradens  K.Lore   

Izskatīts MK sēdē

5.2.  TA-166  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Rēzeknes tiesai civillietā Nr.C26153615  Rēzeknes tiesa  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-13  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojumu projekts Administratīvajai rajona tiesai un papildu paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece- Ozola  L.Vucēne I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-286  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1190  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2014.) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420581811   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  U.Augulis  Dž.Innusa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2016-59-s (2015.),    R.Kozlovskis (AM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu