Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 25.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 1.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1274
TA-252 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-918
TA-294 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā fiziskai personai tiek izsniegta atļauja niršanai jūrā ierobežotās teritorijās un tiek maksāta valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1019
TA-158 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1267
TA-164 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Patērētāju strīdu risināšanas komisijas priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un tās izmaksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-268  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Timofejeva A.Sekacis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1307
TA-135 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojuma Nr.715 "Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-968
TA-134 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1198
TA-233 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-186  Par Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1213
TA-47 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1115 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1002
TA-62 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1271
TA-152 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.maija rīkojumā Nr.277 "Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-865
TA-149 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-25
TA-264 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1081
TA-191 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-43  Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-218  Par Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.54 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-253  Par Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 81.§) "Informatīvais ziņojums "Par akcīzes preču (cigarešu) uzraudzības un izsekošanas Track&Trace principa ieviešanu Latvijā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-724
TA-92 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-280  Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-35
TA-245 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.maijā noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-919
TA-60 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-897
TA-175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1244
TA-222 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-49
TA-260 
Noteikumu projekts "Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1257
TA-163 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1174
TA-162 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-456
TA-131 
Rīkojuma projekts "Par Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-178  Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 98.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-258  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 39.§) "Noteikumu projekts "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-44
TA-299 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Doma kora skolas un Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas reorganizāciju un Nacionālās Mākslu vidusskolas izveidi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-45
TA-300 
Rīkojuma projekts "Par Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas un Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas reorganizāciju un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izveidi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1205
TA-257 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-822
TA-170 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-265  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) "Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"" 4.6.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1032
TA-144 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1292
TA-256 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1317
TA-255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.417 "Par Starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-779
TA-2816 
(2015.) Noteikumu projekts "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-189  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-330  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-292  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-120  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-307  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 16.marta rīkojumā Nr.125 "Par darba grupu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-955
TA-74 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš A.Novikova I.Olafsone  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-731
TA-2235 
(skatīts MK) (2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  M.Lazdovskis J.Lange M.Trautmanis I.Liepa Ģ.Lapiņš G.Truponieks Ģ.Puķe  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-325  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Maijai Zēmelei-Bauerei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1449  (skatīts MKK) (2015.) Informatīvais ziņojums "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto normu attiecināšanu uz pašvaldībām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  V.Reitere I.Liepa D.Gulbe  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2373  (2015.) Informatīvais ziņojums "Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa G.Puķītis I.Šteinbrika  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-328  Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa G.Puķītis I.Šteinbrika  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-335  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2017., 2018. un 2019.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare D.Gulbe J.Šints M.Brencis A.Baumanis T.Trubača D.Kalsone I.Liepa B.Vīlipa G.Puķītis I.Šteinbrika E.Turka E.Martinsons M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
3.5.    (jautājums tiks skatīts Slēgtā daļā Zaļajā zālē) Informācija par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru paomes 2016.gada 29.februāra sanāksmi    A.Ašeradens     
3.6.  TA-332  (jautājums tiks skatīts Slēgtā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai procesa gaitu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Burmistre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-352  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Liepa K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-355  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 4.marta Eiropas Savienības Vides ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-358  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 7.marta Eiropas Savienības valstu vai valdību vadītāju sanāksmē ar Turciju izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-368  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.marta sanāksmei  Labklājības ministrija  J.Reirs  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-295  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2016.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2016.gada 1.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše A.Ozola K.Freimanis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-338  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālāko informāciju starptautiskajā šķīrējtiesas procesā un nepieciešamo finansējumu" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-315  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par ārvalsts amatpersonas aizsardzību"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Stāvausis A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane A.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu