Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 21.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 26.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-245
TA-764 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.712 "Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu - publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu - atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-244
TA-767 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-246
TA-769 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-247
TA-770 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1196
TA-443 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  K.Šadurskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-233
TA-733 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-660  Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darba pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-607
TA-691 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-94
TA-664 
Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-711  Par Ministru kabineta 2014.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 97.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-88
TA-568 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-685  Par Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.58 19.§) "Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-746  Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 93.§) "Informatīvais ziņojums "Par tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību par nacionālā vai etniskā naida izraisīšanu, aicinājumu likvidēt valstisko neatkarību vai graut teritoriālo vienotību un valsts simbolu zaimošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-181
TA-635 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-266
TA-739 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 105.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-289
TA-431 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietinātās vai notiesātās personas bērna apgādi ieslodzījuma vietā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-80
TA-737 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-240
TA-750 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""   Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-718  Par Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra sēdes protokola (prot. Nr.66 37.§) "Likumprojekts "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-105
TA-615 
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-710  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.320 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-186
TA-759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-86
TA-748 
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"   Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-99
TA-657 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā"""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-745  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-794  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Latvijas Republikas Prokuratūras pamatbudžetā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-786  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-811  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-825  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  I.Vanaga E.Baldzēns I.Liepa A.Leitāne- Šķēle A.Korbe L.Šulca P.Apinis L.Kozlovska B.Fromane  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1316
TA-302 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Nacionālās bioloģiskā drošuma sistēmas attīstības plāns 2017.–2019.gadam"  Zemkopības ministrija  D.Reizniece- Ozola (ZM)  I.Aleksejeva  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-755  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā ieviešanu Latvijā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  I.Ekmane H.Baranovs  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-1284
TA-648 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš S.Mince  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-792  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" tālāko attīstību"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Liepa A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-827  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sarunu gaitu par Grieķijas Republikas trešās ekonomikas stabilizācijas programmas pirmā pārskata noslēgšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa L.Ozoliņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-712  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 63.§) "Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-797  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sākotnējo nostāju (pozīcija) par Uniper Ruhrgas International GmbH 2016.gada 9.marta vēstuli"  Valsts kanceleja  M.Kučinskis  I.Dubava  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu