Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 24.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 19.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 24.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-113
TA-785 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1116
TA-857 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1115
TA-858 
Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-957  Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-149
TA-832 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-180
TA-768 
Ieteikumu projekts "Ieteikumi vienotas rīcības nodrošināšanai attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-147
TA-982 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-717
TA-699 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-543
TA-818 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ārstniecības atbalsta personu sertifikācijas kārtību un sertificējamo ārstniecības atbalsta personu profesijām""  Veselības ministrija  J.Reirs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-545
TA-819 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Veselības ministrija  J.Reirs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-893
TA-821 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  J.Reirs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-894
TA-822 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""  Veselības ministrija  J.Reirs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-544
TA-820 
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  J.Reirs (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-986  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-223
TA-885 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.808 "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-985  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1246
TA-896 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1019  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" plānoto finansējuma apjomu un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-12
TA-962 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1033  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par 1960.gada 14.decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1001  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1017  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts papildu atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-172
TA-892 
Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"  Aizsardzības ministrija  R.Kozlovskis (AIM)  R.Heniņš I.Liepa A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-916  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju izskatīšanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.ciklā 2016.gada 26.janvārī"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par tiesību aizsardzības iestāžu darbu ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta nosūtītajiem materiāliem un kriminālprocesos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Dūklavs (FM)  J.Plūme T.Trubača I.Liepa A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1032  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Ministru kabineta vēstule "Apņemšanās vēstule sniegt finansiālu atbalstu CAMART² projekta (FPA: 664591) realizācijai saskaņā ar programmas "Apvārsnis 2020" uzsaukumu "WIDESPREAD-01-2016-2017:Teaming Phase 2"""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa E.Šadris L.Šulca I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1031  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Kosmosa padomes 2016.gada 30.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1037  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2016.gada 30.maijā neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1041  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 29.-31.maija sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1027  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 30.-31.maija sanāksmei Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  D.Melbārde  M.Apsalone  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1030  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 26.maija sanāksmei  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1039  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2016.gada 30.-31.maija sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.-27.maija sanāksmei Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa I.Jēkabsone  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1043  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 26.maija sanāksmei Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa L.Stauvere  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-833  Informatīvais ziņojums "Par Latgales kongresa simtgades pasākumu organizēšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Pildegovičs J.Borīte I.Bērziņa I.Pētersone- Godmane J.Garisons L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-994  Informatīvais ziņojums "Par prasījumu pret AS "KVV Liepājas metalurgs""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs A.Pildegovičs K.Āboliņš J.Pone J.Stinka K.Lore I.Pētersone- Godmane B.Bāne  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1042  Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Krieviņš L.Jākobsone  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  2016-59-s (2015.),    K.Šadurskis (ĀM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu