Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 12.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 7.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 12.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-439
TA-1399 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.857 "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras nolikums""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-502
TA-1294 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-235
TA-1134 
Ieteikumu projekts "Vienotās prasības valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu grupām"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-348
TA-1055 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.147 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-327
TA-1350 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-179
TA-1333 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     
1.7.  VSS-393
TA-1383 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-342
TA-1335 
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-316
TA-1201 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-291
TA-1077 
Rīkojuma projekts "Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Krāslavā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1225  Par Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 8.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1226  Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1377  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1372  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-431
TA-1356 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1311  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-209
TA-1038 
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un to darbības nodrošināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-512
TA-1318 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.28 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pakalpojumu maksas noteikšanas un iekasēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-100
TA-1345 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama pacientu ierobežošana, izmantojot ierobežojošus līdzekļus, un priekšmetu saraksts, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē un saņemt ar sūtījumiem (pienesumiem)"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1407  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1409  Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 26.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-376
TA-1430 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.681 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu""  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-385
TA-1315 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Jēkabpils koledžas izveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1435  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1426  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-313
TA-1331 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1376  Rīkojuma projekts "Par Daci Marku"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Markus  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1460  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs I.Komisare L.Šulca I.Dundure  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-1447  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece I.Komisare L.Šulca I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-1446  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule L.Buceniece M.Jansone I.Komisare L.Šulca I.Dundure I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-1454  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Komisare L.Šulca I.Dundure I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-1457  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Komisare L.Šulca I.Dundure  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-214
TA-1277 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Plāns pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2016.-2020.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1392  (saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu uz 2016.gada 1.jūniju"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-1315
TA-838 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem risinājumiem zaudējumu atlīdzībai valsts budžetā, ja zaudējums radies starptautisko saistību neizpildes rezultātā atvasinātas publiskas personas vai citas autonomas iestādes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1433  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"   Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis I.Dzenīte  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1083  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par noilguma termiņa regulējuma ietveršanu tiesību aktos)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  R.Bergmanis (FM)  A.Zitcere D.Buse I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-1456  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās politikas ministru 2016.gada 14.-15.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1467  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālo sanāksmi 2016.gada 7.–8.jūlijā  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1470  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2016.gada 17.-18.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)  G.Jaunbērziņa- Beitika   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 18.jūlija sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  D.Garančs E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1381  Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs""   Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  G.Šulca I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  2016-221-k,  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā tiek nodrošināta Ministru kabineta ārkārtas sēžu norise valsts apdraudējuma gadījumā"    M.Kučinskis  L.Peinberga A.Pildegovičs I.Pētersone- Godmane   

Izskatīts MK sēdē

9.2.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu