Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 26.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 21.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 26.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-557
TA-1476 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1538  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  D.Reizniece- Ozola (MP)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-503
TA-1353 
Likumprojekts "Grozījums Statistikas likumā"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-58
TA-1128 
Noteikumu projekts "Uzņēmumu energoaudita noteikumi"  Ekonomikas ministrija  R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-412
TA-1341 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-303
TA-1347 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 7, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1080
TA-1355 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola R.Kozlovskis (EM)    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-450
TA-1416 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Bergmanis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-391
TA-1473 
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1463  Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 38.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-27
TA-1359 
Noteikumu projekts "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-286
TA-1005 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Saulkrastu apvedceļa būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-284
TA-1059 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-1421  Par Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas darbības efektivitāti un izmaksu samazināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-203
TA-1343 
Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-422
TA-1437 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.319 "Kārtība, kādā publiskojama Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadībā Latvijā iesaistīto institūciju informācija par programmu ietvaros apstiprinātajiem projektiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-420
TA-1510 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1350
TA-1188 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Kadiķu ielā 6, Mērsragā, nodošanu Mērsraga novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-334
TA-1239 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada domes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-465
TA-1314 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.54 Rēzeknes ielā 9, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-1425  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijai kredītprocentu likmju pieauguma kompensācijai akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-1529  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Iepriekšējās piekrišanas dokumenta šaujamieroču un munīcijas vai sprāgstvielu pārvietošanai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas prasības"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-1543  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Bergmanis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-540
TA-1555 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1507  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Braunfelde I.Šņucins L.Otto A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1549  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts policijas priekšnieka amatā ģenerālim I.Ķuzim"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Ķuzis A.Augustāns  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1550  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts robežsardzes priekšnieka amatā ģenerālim N.Garbaram"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Garbars A.Augustāns  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1551  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par termiņa pagarināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka amatā pulkvedim O.Āboliņam"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  O.Āboliņš A.Augustāns  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1546  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  A.Čakša (KM)    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-522
TA-1501 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta garāžu pārbūvei"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-262
TA-1361 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu uztura bagātinātāju uzraudzības un kontroles, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1244  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai (par Latvijas Republikas konsolidēto (trešo, ceturto un piekto) nacionālo ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērnu tiesībām izpildi)   Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1406  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par nepieciešamo grozījumu izstrādāšanu Ārstniecības likumā)  Tiesībsargs  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1540  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts Eiropas Savienības Tiesas lietā C-288/16 L.Č.   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše A.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1535  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma km 57,56 – 65,10 seguma pārbūve" nolikuma saskaņošanu"  Satiksmes ministrija  K.Gerhards (SAM)  J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1545  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  G.Keiša A.Pildegovičs I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu