Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 30.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 26.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 30.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-500
TA-1692 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-501
TA-1695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-591
TA-1733 
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" vispārējo stratēģisko mērķi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1736  Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 1.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1729  Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 14.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1770  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  V.Bergs K.Zariņa A.Zitcere G.Dirveika  Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  TA-1738  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-602
TA-1684 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1735  Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-666
TA-1652 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-311
TA-1563 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1702  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1703  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-611
TA-1663 
Likumprojekts "Grozījums Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-607
TA-1766 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1743  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Jurkāns  Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-555
TA-1751 
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu padomes nolikums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1682  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-421
TA-1780 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1812  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1814  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-593
TA-1811 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-679
TA-1790 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1810  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1765  Rīkojuma projekts "Par Ingu Alliku"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Alliks  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1818  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1775  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-451
TA-1642 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Šadris B.Kņigins I.Dundure I.Liepa E.Papule S.Šmīdlere G.Catlaks L.Bērziņa   Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1758  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Batalauska E.Beļskis U.Bisenieks J.Bokta V.Bajārs K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1828  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule E.Martinsons M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1829  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1847  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  M.Krieviņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-275
TA-1731 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Ietekmes pēcpārbaudes ieviešana"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  I.Aile P.Leiškalns I.Kiukucāne  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-594
TA-1648 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Jurkāns I.Olafsone  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-1820  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš R.Meijers I.Iļjina A.Brutāns L.Jākobsons U.Biķis M.Gruzniņš R.Irklis R.Šņuka I.Dzenīte D.Berkolde K.Zariņa P.Leiškalns I.Kiukucāne  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-745
TA-1817 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepilngadīgo kriminālatbildības sistēmas reformu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1320  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Viedokļu projekti Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par integrācijas, diasporas un patvēruma politikas pilnveidi)  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  M.Kučinskis  I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1840  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā 2016.gada 2.-3.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  D.Garančs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1831  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu armijas Eiropā saprašanās memorandu par piekļuvi Garkalnes dzelzceļa stacijai un tās lietošanu"  Aizsardzības ministrija  K.Šadurskis (AIM)  J.Karlsbergs A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2016-255-s,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo pretterorisma plānu"    R.Kozlovskis  Ē.Cinkus I.Skujiņa J.Karlsbergs I.Pētersone- Godmane N.Mežviets   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu