Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 15.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 20.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-274
TA-1948 
Instrukcijas projekts "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1924  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-1899  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-534
TA-1922 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārvaldes uzdevuma – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšana, šo līgumu izpildes kontrole un neizpirktās zemes nodošana pašvaldību īpašumā – deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-535
TA-1921 
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-570
TA-1898 
Noteikumu projekts "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanas uzdevuma deleģēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-566
TA-1882 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-568
TA-1883 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-536
TA-1705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-495
TA-1860 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-497
TA-1859 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.519 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1839  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-526
TA-1771 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002.gada 31.janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-471
TA-1824 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-581
TA-1768 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.263 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-415
TA-1762 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-417
TA-1589 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1891  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1967  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1895  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-543
TA-1634 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-575
TA-1635 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-518
TA-1683 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-141
TA-1744 
Noteikumu projekts "Tiesu informatīvās sistēmas noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-756
TA-1866 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.338 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta apliecības un žetona paraugu un dienesta apliecības un žetona izsniegšanas un nodošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-509
TA-1827 
Noteikumu projekts "Kārtībā, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-478
TA-1806 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-352
TA-1753 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1904  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.694 "Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1988  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali sociālo pakalpojumu nodrošināšanai labklājības nozarē"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-739
TA-1971 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2018  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Partnerattiecību nolīgumu par attiecībām un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jaunzēlandi, no otras puses"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2022  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2019  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ivaru Kassali"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Kassalis  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-148
TA-1745 
Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte E.Šaicāns I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1841  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  P.Vilks I.Apsīte K.Paupe N.Tirāns N.Grinbergs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1825  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2016.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris D.Burkāne  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1853  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris D.Burkāne  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-696
TA-1843 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta apakšprogrammas 67.06.00 "Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana" ietvaros paredzētā līdzfinansējuma piešķiršanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-632
TA-1873 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-1930  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1931  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne L.Leite S.Birne Ģ.Ludeks  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1979  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa G.Pužule   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1952  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1953  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Āboliņa  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1956  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1957  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1958  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-1938  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-1937  Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1929  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Gulbe J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1954  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-1959  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  TA-1949  Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK un atlikts 
5.15.  TA-1950  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK un atlikts 
5.16.  TA-1955  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-1964  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  G.Paidere I.Runča  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-1947  (jautājums tiks skatīts Slēgtajā daļā) Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere D.Siliņa G.Lukstiņa S.Poželaite- Šavļuga R.Paškovskis G.Bērziņa N.Cudečka- Puriņa I.Kariņš I.Dzenīte J.Patmalnieks  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
5.19.  TA-1997  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Dz.Kauliņš J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
5.20.  TA-2005  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
5.21.  TA-1935  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.22.  TA-1992  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne L.Leite S.Birne Ģ.Ludeks  Izskatīts MK sēdē 
5.23.  TA-2015  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko I.Runča L.Bērziņa Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
5.24.  TA-2032  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Gulbe  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2042  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2016.gada 22.-23.septembrī sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  M.Kreitus M.Engelbrehta   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2016  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0547  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa J.Salmiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2026  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0548  Veselības ministrija  A.Čakša  R.Osis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2027  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/4221  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2051  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 22.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis M.Auders  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2068  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā 2016.gada 26.–27.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1884  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" akciju pārdošanas nosacījumiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1887  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Grindeks" akciju pārdošanas nosacījumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-899
TA-1440 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar akciju sabiedrību "Elektroniskie sakari""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-1875  Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2021  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  K.Āboliņš J.Pone A.Bērziņa J.Rozenbergs L.Rirdance E.Ruža  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu