Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 27.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada  23.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 27.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-757
TA-1851 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1625 "Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-664
TA-1991 
Likumprojekts "Par Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  A.Čakša (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2014  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par piešķirtā finansējuma "Sadarbības ar diasporu stiprināšana, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšana un Pilsonības likuma grozījumu īstenošana" izmantošanu"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  A.Sjanīts A.Senakola  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-612
TA-1724 
Noteikumu projekts "Rūpniecības produktu kodu saraksta noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-499
TA-1803 
Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu Raunas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-586
TA-1675 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rosība" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-498
TA-1732 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-646
TA-1855 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.2 "Čiekuri" Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-670
TA-1800 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-1995  Par Ministru kabineta 2008.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 43.§) "Informatīvais ziņojums par pasākumiem makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-605
TA-1799 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-718
TA-1940 
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-524
TA-1781 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-638
TA-1783 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Imperatora ielā 8, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-328
TA-1658 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-349
TA-1823 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-63
TA-1716 
Noteikumu projekts "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2030  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 26.janvāra noteikumos Nr.68 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-819
TA-1999 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.535 "Par Cēsu Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-820
TA-2000 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par Apguldes Profesionālās vidusskolas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-822
TA-2002 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.323 "Par Zaļenieku Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-821
TA-2001 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 16.jūlija rīkojumā Nr.324 "Par Vecbebru Profesionālās vidusskolas reorganizāciju""  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-700
TA-1816 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lauksētas", Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-1916  Par Ministru kabineta 2015.gada 6.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 42.§) "Informatīvais ziņojums "Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas secinājumiem, ieteikumiem un rekomendācijām turpmāku pasākumu rīkošanai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1984  Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-511
TA-1721 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.280 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-709
TA-1795 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-677
TA-1793 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-627
TA-1794 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-676
TA-1792 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļānu novada Viļānu pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-628
TA-1788 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada Rūjienas pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-626
TA-1791 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ciblas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-755
TA-1850 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Daugavpils novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-737
TA-1903 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-479
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-418
TA-1779 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.143 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-419
TA-1776 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-335
TA-1844 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Bičkas" Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-642
TA-1755 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Pionieru ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  VSS-641
TA-1778 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  VSS-629
TA-1757 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.26 Celtnieku ielā 7, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  TA-2003  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.192 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  TA-2011  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  TA-2091  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  VSS-470
TA-2067 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) līgumu par zinātnisko un tehnisko sadarbību augstas enerģijas daļiņu fizikā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  TA-2087  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  TA-2097  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  TA-2084  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-558
TA-1985 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis I.Kiukucāne A.Grafs A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1928  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  I.Bindemane A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-845
TA-2096 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-1651  (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms P.Leiškalns A.Melnūdris B.Berovska D.Pavļuts A.Bērziņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1125  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts finansēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu"  Veselības ministrija  A.Čakša  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2107  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeļa maiņu"   Veselības ministrija  A.Čakša  T.Trubača K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-2008  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  P.Leiškalns A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1900  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-608
TA-1894 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem, lai novērstu informācijas, kas ietver aicinājumu uz naidu un vardarbību, izplatīšanu publiskā, tostarp interneta, vidē"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Mellakauls L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1989  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1968  Informatīvais ziņojums "Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos"  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  VSS-992
TA-1943 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Zariņš R.Neimanis V.Līkosts E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2092  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2106  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1320  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par integrācijas, diasporas un patvēruma politikas pilnveidi)  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-2105  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2016.gada 3.-4.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
8.1.  TA-1949  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1950  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2032  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  D.Gulbe P.Leiškalns A.Leitāne- Šķēle E.Rītiņa K.Zariņa   Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2015  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  I.Šņucins J.Salmiņa T.Trenko I.Runča E.Rītiņa K.Zariņa K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2031  Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  E.Papule I.Dundure L.Šulca E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2083  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  A.Kiopa J.Bernāts M.Belova R.Kārkliņš M.Kosareva M.Langrāts L.Treimane E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-2094  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  A.Riba G.Arāja E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-2095  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  E.Papule I.Vanaga I.Dundure S.Tukiša L.Šulca E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK un atlikts 
8.9.  TA-2099  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Dz.Kauliņš J.Patmalnieks E.Treibergs G.Vilnītis R.Irklis J.Miķelsons E.Rītiņa K.Zariņa M.Trons  Izskatīts MK un atlikts 
8.10.  TA-2098  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.11.  TA-2061  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Kaļāne L.Leite S.Birne E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.12.  TA-2050  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Kaļāne E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.13.  TA-2080  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga P.Leiškalns E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
8.14.  TA-2088  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga P.Leiškalns E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.15.  TA-2089  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  S.Āmare-Pilka E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa K.Bāra M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
8.16.  TA-2093  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.17.  TA-2101  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  J.Reirs (IZM)  E.Papule L.Šulca I.Juhņēviča L.Buceniece I.Dundure E.Rītiņa K.Zariņa J.Mihailovs  Izskatīts MK un atlikts 
8.18.  TA-1981  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumu palielināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa I.Olafsone I.Rūtiņš M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
8.19.  VSS-545
TA-2103 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Golubevs E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.20.  TA-1978  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns E.Rītiņa K.Zariņa M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
8.21.  TA-1982  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par likuma "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
8.22.  TA-2104  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
8.23.  TA-1996  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa E.Treibergs G.Vilnītis E.Rītiņa K.Zariņa I.Olafsone I.Rūtiņš  Izskatīts MK sēdē 
8.24.  TA-1994  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2017.gadam un ietvaram 2017.-2019.gadam"" 5. un 6.punktu izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  P.Leiškalns E.Rītiņa K.Zariņa T.Trubača  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
8.25.  TA-1993  (saņemts Ekonomikas ministrijas priekšlikums par jautājuma atsaukšanu) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis E.Rītiņa K.Zariņa T.Trubača  Noraidīts 
8.26.  SAN-1450
 
(iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 1.§) "Par Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.38 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  E.Rītiņa K.Zariņa  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
IX. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-1947  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere R.Paškovskis E.Rītiņa K.Zariņa K.Bāra  Izskatīts MK sēdē 
X. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.  TA-2119  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 29.septembra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Z.Liepiņa K.Soms T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
11.1.  TA-2037  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos NATO Agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmai"  Aizsardzības ministrija  A.Čakša (AIM)  A.Puriņš  Izskatīts MK sēdē 
11.2.  TA-2007  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" kapitālieguldījumiem, nodrošinot valstiski nozīmīgu drošības pasākumu īstenošanu"  Aizsardzības ministrija  A.Čakša (AIM)  V.Rakstiņš A.Liepiņš  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu