Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 3.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 8.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-336
TA-2249 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-771
TA-2187 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.953 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīru nosūta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai un sedz mācību izdevumus, kā arī šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-836
TA-2358 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-816
TA-2208 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-741
TA-2207 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-811
TA-2209 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-890
TA-2206 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Talcinieki-1" Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, neprivatizētās daļas nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-669
TA-2134 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-742
TA-2135 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienību Višķu ielā 21K, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2353  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2240  Par Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2393  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-692
TA-2181 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "d/s Tiltiņi Nr.58", Stīpniekos, Olaines pagastā, Olaines novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-761
TA-2126 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-863
TA-2299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.296 "Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas noteikumi""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2313  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2338  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām 2016.gadā un izdevumu pārdali 2017.gadā un turpmākajos gados"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-848
TA-2236 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pamatkapitālā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2368  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-804
TA-2369 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-706
TA-2162 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-712
TA-2223 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V893" Murmastienes pagastā, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-859
TA-2160 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas-Madona-Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-613
TA-2231 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V255" Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-708
TA-2224 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V339" Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-651
TA-2309 
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu–Baltijas valstu reģionālās nodaļas izveides nolīgumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-652
TA-2317 
Likumprojekts "Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-784
TA-2177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-844
TA-2389 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-855
TA-2370 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2017.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-736
TA-2371 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-867
TA-2155 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""   Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-578
TA-2301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""   Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-884
TA-2298 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2322  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts saglabāšanas pasākumiem""   Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-837
TA-2156 
Rīkojuma projekts "Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2431  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2410  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2414  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas interešu pārstāvēšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) "Nodokļu administrēšanas forums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2430  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-961
TA-2411 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2440  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2437  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Finanšu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas dalības maksas iemaksu starptautiskajā organizācijā "Eiropas azartspēļu uzraudzības iestāžu forums""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2444  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2449  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  U.Kiršteins L.Kokorēviča M.Tols L.Ermane  Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2448  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-2450  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-2451  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu robežšķērsošanas vietas "Terehova" modernizācijas projekta I kārtas būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-2438  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-2441  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-2455  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēku būvniecības, pārbūves, atjaunošanas un restaurācijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes finansējumu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2424  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ilonu Kronbergu"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Kronberga  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-2433  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par pievienošanās protokolu tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus M.Engelbrehta   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2445  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ilzi Cīruli"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2435  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām–pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva I.Vanaga   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2332  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Paeglītis J.Golubevs T.Trubača J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1278
TA-971 
(skatīts MKK) Plāna projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020.gadam īstenošanas plāns"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  R.Putnis J.Bunkus A.Grišāne K.Ločmele G.Līcis S.Ābrama R.Vītiņš K.Kinča G.Līdaka J.Kabakovs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-1289
TA-972 
(skatīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  R.Putnis J.Bunkus A.Grišāne K.Ločmele G.Līcis S.Ābrama R.Vītiņš K.Kinča J.Kabakovs P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2428  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Pommers J.Loze V.Piziča G.Litvins K.Torgāns E.Šīns K.Kinča P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2379  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere A.Kiopa E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2407  Informatīvais ziņojums "Par papildus līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes nozarei"  Veselības ministrija  A.Čakša  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2341  Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to, kā vienotu un prioritāru līdzekli personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis V.Bajārs J.Bokta K.Siliņš J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pievienošanos Eiropas Tiesību akadēmijas fondam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Balševics  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-1953  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Strautiņa S.Grava I.Ķibilde V.Casno K.Vītola A.Krustiņš T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1957  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1958  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1955  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Labklājības ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1929  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1930  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1931  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1992  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2061  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2118  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-1935  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  TA-1947  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2468  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2016.gada 11.novembrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus M.Engelbrehta   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2452  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības 2017.gada budžeta projektu un 2017.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.1"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2458  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 14.-15.novembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  A.Čakša (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2466  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 14.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2467  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 15.un 16.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2475  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas Starptautiskās konferences par Konvencijas par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi teksta pieņemšanu pirmo sēdi"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  P.Markēvičs O.Artemjeva  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2400  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto valstu aizsardzības jomas sadarbības līgumu"  Aizsardzības ministrija  K.Gerhards (AIM)  J.Karlsbergs A.Ķemme S.Pēkale  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1848  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par tiesību aktu projektu izstrādi nolūkā Latvijas Republikas tiesību aktos transponēt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Dz.Kauliņš J.Patmalnieks   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2399  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts kredītreitingu, faktoriem, kas to ietekmē, un priekšlikumiem kredītreitinga uzlabošanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu