Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 10.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 5.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 10.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-803
TA-2 
Noteikumu projekts "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-970
TA-2841 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1082
TA-2842 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1081
TA-2847 
Rīkojuma projekts "Par atļauju izbeigt līdzdalību un uzsākt reorganizāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-562
TA-2844 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā, un 1.maija laukumā 2, Skrundā, Skrundas novadā, nodošanu Skrundas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2848  Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2825  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2860  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2830  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra rīkojumā Nr.57 "Par koncepciju "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2831  Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 91.§) "Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2012.gadā"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2828  Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2834  Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 62.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2835  Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 64.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2836  Par Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-31  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Tomels A.Sotniece   Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-29  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 8.0.versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-11  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1043
TA-2902 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma muitas kontroles punkta teritorijā esošas vietas iznomāšanu pakalpojuma sniegšanai un nomas līguma tipveida nosacījumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1102
TA-8 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-24  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Andreju Zvaigzni"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa A.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-25  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Oksanu Lentjušenkovu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa O.Lentjušenkova  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1150
TA-2859 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģija un pasākumu plāns 2017.-2019.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Lasmane M.Markevica  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2808  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-1095
TA-2862 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas–Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2017.gada sēdē"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Kravale I.Krieva  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2560  Atbildes projekts Tiesībsargam (par nepilngadīgajiem cietušajiem un lieciniekiem)  Tiesībsargs  R.Kozlovskis  A.Grišins  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-16  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0790  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-17  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0791  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-39  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 23.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0787   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-42  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi 2017.gada 16.janvārī"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-47  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Asamblejas septīto sesiju 2017.gada 14.-15.janvārī"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-19  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā"   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs A.Ķemme  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2017-59-s (2015.),    R.Kozlovskis (ĀM)     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu