Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  26.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 31.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-1196
TA-13 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.924 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-77  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1111
TA-2904 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-789
TA-5 
Noteikumu projekts "Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1185
TA-65 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-95  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-96  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-78  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.587 "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1086
TA-48 
Likumprojekts "Grozījumi Muzeju likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-155  Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1104
TA-97 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1.pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-916
TA-60 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Līgatnes ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1203
TA-59 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1178
TA-6 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-952
TA-2861 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.375 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1242
TA-134 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1152
TA-86 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izmanto 2017.gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-239
TA-2863 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
2.18.  VSS-1066
TA-35 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1217
TA-84 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-18
TA-172 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Pirmo grozījumu Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Aizsardzības ministrijas Saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-894
TA-146 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Papildu prasību ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās noteikšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-179  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-166  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-167  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-743
TA-66 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks K.Piģēns I.Sils M.Onževs V.Hitrovs R.Irklis  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  TA-177  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijai no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2878  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2015.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-90  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par EK audita Nr.2013/LV/REGIO/C2/1242/1 piemēroto finanšu korekciju VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" īstenotajos ERAF projektos"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ESAO Valsts uzņēmumu un privatizācijas prakses darba grupas rekomendāciju Latvijai ieviešanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  J.Dūklavs (MP)    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-178  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendācijām korporatīvās pārvaldības jomā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-196  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-174  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0398  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-175  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0400  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-176  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0399   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Lipovska  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-185  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 8.decembra argumentētu atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0213  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-190  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr.2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES) Nr.1304/2013, (ES) Nr.1305/2013, (ES) Nr.1306/2013, (ES) Nr.1307/2013, (ES) Nr.1308/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr.223/2014, (ES) Nr.283/2014, (ES) Nr.652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.541/2014/ES"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-191  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2017.gada 3.februāra Maltas neformālajā samitā izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-201  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.februāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Engelbrehta R.P.Krieviņa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2892  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par akcelerācijas fondu pārvaldnieku pakalpojumu iepirkuma dokumentāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-160  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-131  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta pirmās kārtas aktivitāšu realizēšanas progresu Latvijā un kopīga Baltijas valstu pieteikuma gatavošanu iesniegšanai "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" trešajam uzsaukumam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča D.Merirands L.Austrupa A.Driksna  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Eiropā tehnisko vienošanos par uzņemošās valsts atbalsta sniegšanu sabiedroto spēkiem saistībā ar Sevišķi ātras reaģēšanas spēku aktivitātēm"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-129  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs I.Skujiņa R.Amtmane J.Pone  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-143  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic stratēģiskā investora piesaistes procesu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Ozoliņš Dž.Innusa M.Gauss B.Djelic J.Videau L.Balga V.Jakovļevs I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2017-59-s (2015.),  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2017-43-k,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu