Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 21.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 16.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 21.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-513  Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 12.§) "Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-515  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.33.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1003
TA-417 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-728
TA-416 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardze nodrošina lēmuma izpildi par kuģa izraidīšanu no ostas"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-9
TA-235 
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-479  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-480  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.363 "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-468  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē š.g. 21.-23.aprīlī Vašingtonā, ASV"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-809
TA-370 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1207
TA-382 
Noteikumu projekts "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču dezaktivēšanas apliecinājumu izsniegšanas un valsts nodevas maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1113
TA-447 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-68
TA-490 
Noteikumu projekts "Arhitekta profesionālie nosaukumi un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-453  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem Eiropas jauno profesionāļu meistarības konkursā "EuroSkills 2016""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-30
TA-414 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumos Nr.747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-95
TA-488 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apgādnieka zaudējuma pensijas, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā minimālo apmēru un tā pārskatīšanas kārtību"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-492  Noteikumu projekts "Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-703
TA-309 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes ierīcības darbu veicējam""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-401  Protokollēmuma projekts "Par valsts pārvaldes pārstāvību tiesā civillietās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1141
TA-326 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-113
TA-438 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-175
TA-506 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra noteikumos Nr.692 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Avakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-158
TA-505 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-157
TA-495 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-456  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča K.Voiniča S.Liepiņa A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-560  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma pārdali Iekšlietu ministrijai no valsts budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-553  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 14.0 versija)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-589  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalsta sniegšanu"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)     Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-77
TA-393 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Voita I.Degtjarjova L.Dūmiņa I.Vanaga L.Paula A.Barševskis J.Vētra I.Muižnieks I.Druviete J.Stare K.Solovjovs R.Karloviča M.Belova A.Ašmane S.Skutele   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-507  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvjiem Pastāvīgā Arbitrāžas Tiesā"   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-590  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Ķezbere I.Rorbaha U.Lielpēters I.Belte I.Priede  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-475  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" otrās kārtas īstenošanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.-28.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Jenča  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-555  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-651/16 DW   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-601  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 27.–28.marta sanāksmi   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-545  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Dementjeva  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3140  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2014.) Paskaidrojuma projekts Augstākai tiesai kasācijas sūdzības lietā Nr.A420419514  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-551  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)     Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-591  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu