Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 28.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 22.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 28.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-219
TA-497 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Maksātnespējas administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-565  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-566  Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē"" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-598  Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-537  Likumprojekts "Par Eksporta kredītu garantēšanas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1193
TA-538 
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-87
TA-499 
Noteikumu projekts "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-56
TA-411 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas "Parka Gravas" Mālpils novadā neprivatizētās daļas - dzīvokļa Nr.5 - nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-530  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-50
TA-529 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumiem un to sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1226
TA-317 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-20
TA-410 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1186
TA-467 
Noteikumu projekts "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā"  Iekšlietu ministrija  R.Bergmanis (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-1128
TA-486 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""  Iekšlietu ministrija  R.Bergmanis (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1160
TA-238 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Padures ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Bergmanis (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-1206
TA-549 
Noteikumu projekts "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-134
TA-544 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017.gadā”   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1202
TA-449 
Noteikumu projekts "Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-570  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-379
TA-287 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-16
TA-261 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-71
TA-383 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-72
TA-458 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-17
TA-264 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1220
TA-299 
Rīkojuma projekts "Par Kocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-106
TA-463 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-107
TA-466 
Likumprojekts "Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1184
TA-493 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)     Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-542  Par Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija sēdes protokollēmuma (Nr.36 57.§) "Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-977
TA-224 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1247
TA-574 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-572  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.3.specifiskā atbalsta mērķa "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija" īstenošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-588  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 5.0.versija) ("E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība")"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-500  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-351  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-206
TA-557 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  VSS-160
TA-547 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  TA-568  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-84
TA-373 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  TA-578  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  TA-613  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  VSS-268
TA-615 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta līgumu par diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību darbinieku ģimenes locekļu apmaksātu nodarbinātību"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
2.42.  VSS-48
TA-611 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem izvērtē, vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā minētās darbības Latvijā tiek veiktas brīvas konkurences apstākļos, un par prasībām Eiropas Komisijai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.43.  TA-527  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.44.  TA-573  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas centrālās iestādes funkciju īstenošanas kārtība"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.45.  TA-564  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)    Izskatīts MK sēdē 
2.46.  VSS-261
TA-623 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.47.  TA-516  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.48.  VSS-196
TA-621 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.49.  VSS-189
TA-617 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  M.Radziņa I.Rudzīte A.Timofejeva I.Alhasova  Izskatīts MK sēdē 
2.50.  TA-641  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-77
TA-393 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Voita I.Degtjarjova L.Dūmiņa I.Vanaga L.Paula A.Barševskis J.Vētra I.Muižnieks I.Druviete J.Stare K.Solovjovs R.Karloviča M.Belova A.Ašmane S.Skutele J.Bernāts A.Dukulis A.Zvaigzne R.Raudzeps A.Repšs D.Laipniece J.Paiders J.Silka M.Langrāts L.Upīte R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1064
TA-288 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova K.Piģēns R.Irklis V.Hitrovs J.Eisaks D.Baltābola  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-620  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanai uz valsts nozīmes arhitektūras pieminekli "Dārzu un kapu arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Lapiņš A.Milzarājs L.Kokorēviča I.Romančuka A.Gobiņš J.Dambis T.Trubača A.Sviķe  Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-647  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Jāni Citskovski"   Ministru prezidents  M.Kučinskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  VSS-1
TA-451 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2799  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (2016.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns K.Godiņš I.Brice S.Ozola M.Zvaune E.Streļča N.Bergs T.Trubača  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-651  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2017.gada 3.-4.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-642  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu krimināltiesībās"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-652  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 15.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/2088  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Auders D.Vītola Z.Zaļaiskalne E.Garkājis   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-653  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.aprīļa sanāksmei  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-657  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plāna (BEMIP) darba grupas "Baltijas valstu elektroenerģijas tīklu integrācijas ar kontinentālās Eiropas tīku vairākiem aspektiem, tajā skaitā to sinhrono darbību" secinājumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova M.Zjurikova  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-363  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par efektīvāka valsts pārvaldes institūciju kontroles mehānisma izveidošanu ES tiesību aktu pārņemšanā un ieviešanā)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  K.Gerhards (TM)  G.Bambāne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-562  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Microsoft Valdības drošības programmu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  E.Vīksne Z.Beļavska V.Teivāns   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-556  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 1.februārim"   Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  I.Kucina G.Bambāne  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-536  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Protokollēmuma projekts "Par akciju sabiedrību "Reverta" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-619  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-631  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par IT projekta izstrādi un ieviešanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Dubina A.Lagzdiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2017-105-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2016.gadā"    K.Gerhards (TM)  J.Maizītis   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu