Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 18.aprīļa sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 12.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 18.aprīlī
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-2799  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 43.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" ieviešanu""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens  T.Vectirāns K.Godiņš I.Brice  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-671  Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.punkta 2.2.1.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-114
TA-695 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1156
TA-632 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-699  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 22.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-190
TA-523 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 9.jūnija rīkojuma Nr.320 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas valdījumā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-191
TA-524 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.435 "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2796  (2016.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.685 "Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2883  (2016.) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""   Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2882  (2016.) Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-217
TA-709 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V683", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-713  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2017.gadā un izdevumu pārdali 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-59
TA-634 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-267
TA-672 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-264
TA-681 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.136 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas flotes modernizācija"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-729  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par grozījumiem Tehniskajā risinājumā attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-730  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības un nodrošināt NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijas Republikā valsts drošības un aizsardzības spēju stiprināšanai miera laikā"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-759  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2881  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Rinkēvičs (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-270
TA-705 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Jaunbērziņa- Beitika  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  A.Eberhards D.Rancāne A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-761  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursu "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Urtāne K.Kedo  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-779  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 25.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Eberhards E.Šadris R.Ādamsons B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-784  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru 2017.gada 25.-26.aprīļa sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1145
TA-512 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Alternatīvo degvielu attīstības plāns 2017.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-771  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu par obligātu Pārredzamības reģistru"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-781  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-783  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 26. un 27.aprīlī"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-787  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un pieņemšanu laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādātā redakcija)"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Kucina K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420180517  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1718  (2015.) Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.      M.Kučinskis  J.Maizītis N.Mežviets   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2017-143-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dzirnis pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2017-144-s,    U.Augulis (AIM) K.Gerhards  K.Ozoliņš   

Izskatīts MK sēdē

7.4.      D.Melbārde     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu