Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  15.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 20.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-229
TA-1078 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1040
TA-450 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-36
TA-1253 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1230  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1235  Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1058  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 23.maija rīkojumā Nr.303 "Par konceptuālo ziņojumu "Par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtības uzlabošanu"""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-225
TA-1108 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-247
TA-990 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācību veidiem un organizēšanas kārtību"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1216  Par Ministru kabineta 2016.gada 5.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1220  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4.pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-283
TA-1219 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-463
TA-1081 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-519
TA-1211 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V118" Alojas novadā nodošanu Alojas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1190  Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-410
TA-1212 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-462
TA-1109 
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1224  Likumprojekts "Grozījums Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-94
TA-943 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1125  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1101  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-291
TA-815 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-436
TA-1155 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1298  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1275  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1231  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.26.  TA-1232  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.27.  TA-1233  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  D.Reizniece- Ozola (SM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.28.  TA-1288  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-285
TA-994 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-375
TA-1244 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.193 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija"""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1286  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-133
TA-1292 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1310  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1311  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1312  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1226  Rīkojuma projekts "Par Skaidrīti Ābramu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  S.Ābrama I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-967
TA-866 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1140
TA-353 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Ministra noteikumu institūta ieviešanas izvērtējums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1138  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1273  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai ziņojumu par Latviju, kā arī ziņojuma un komentāru publiskošanu"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Panteļējevs   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1274  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no Kultūras ministrijas apakšprogrammas 22.13.00 "Mediju politikas īstenošana" uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" un uz Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmu 04.00.00 "Mediju projektu īstenošana""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Grišāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-912  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par risinājumu, lai nodrošinātu starptautiska mēroga futbola spēļu norisi Latvijā)   LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sporta apakškomisija  K.Šadurskis  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1315  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2017.gada 22.-23.jūnija Eiropadomes un 2017.gada 22.jūnija Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmei   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1317  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 28.aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1326  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 26.jūnija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1146  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš K.Rudzīte- Stejskala I.Buda A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1147  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš K.Rudzīte- Stejskala I.Buda  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1148  Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Puriņš K.Rudzīte- Stejskala I.Buda  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojuma projekts Augstākai tiesai par kasācijas sūdzību lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1293  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-1065  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1302  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs S.Deglava R.Amtmane A.Movsisjana A.Jurcāns A.Daukšte L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu