Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 16.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  10.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 16.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1583  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra rīkojumā Nr.788 "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1632  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma termiņa pagarināšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-985
TA-644 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-734
TA-1668 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-699
TA-1635 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1591  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-1662  Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1634  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 41.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1663  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1682  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-780
TA-1659 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1205
TA-1658 
Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-341
TA-1297 
Likumprojekts "Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-561
TA-1640 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-493
TA-1550 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumos Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-634
TA-1581 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-547
TA-1584 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-548
TA-1582 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1579  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 9.punktā doto uzdevumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-412
TA-1549 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-411
TA-1548 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-696
TA-1561 
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas nolikums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-571
TA-1592 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Krapes, Meņģeles, Ogresgala un Suntažu pagastā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1625  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 28.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-654
TA-1586 
Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1585  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-597
TA-1569 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojuma Nr.756 "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai–biedrībai "Sirds siltuma darbnīca"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-513
TA-1534 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1114
TA-1540 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1236
TA-1538 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1241
TA-1541 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1097
TA-1573 
Noteikumu projekts "Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-456
TA-1574 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-181
TA-1531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-374
TA-1555 
Rīkojuma projekts "Par Aizputes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1620  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 55.§) "Noteikumu projekts "Valsts atbalsta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai piešķiršanas kārtība"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1637  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 22.§) izpildi attiecībā uz Pārtikas un veterinārajā dienestā izveidotajām amata vietām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-1698  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektropārvades līnijai "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-1708  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-1711  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  VSS-640
TA-1606 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1589  Rīkojuma projekts "Par Guntaru Prāni"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  G.Prānis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1598  Rīkojuma projekts "Par Kristapu Zariņu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  K.Zariņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-645
TA-1629 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1599  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Programmu "Kultūra" (valsts atbalsta shēma SA.34462 (2012/NN))"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1618  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-1657  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "eIDAS CEF Project Latvia" īstenošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Bisenieks U.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1646  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku atbalstu jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, un nodarbinātiem jauniešiem sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvei otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei viena vai pusotra mācību gada laikā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-1651  Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2016.gadu" un informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2016.gadu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  E.Bērziņš V.Vesperis A.Strakšas E.Zarakovskis   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1568  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Starptautiskās tiesas jurisdikcijas atzīšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Pēkale A.Lauva  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1608  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību kvalificēta uzticamības pakalpojumu sniedzēja darbības izbeigšanas gadījumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Pildegovičs E.Palma- Jansone S.Žogota D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu