Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  24.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 29.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  TA-1870  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"  Zemkopības ministrija  M.Kučinskis J.Dūklavs  M.Lazdovskis J.Millers L.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-371
TA-1633 
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-228
TA-1161 
(atbalstīts VSS) (2015.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-287
TA-1670 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-232
TA-1672 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-380
TA-1653 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-602
TA-1673 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-709
TA-1666 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1638  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-719
TA-1664 
Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai dalībai starptautiskajās institūcijās – Autotransporta tiesībaizsardzības organizāciju konfederācijā (CORTE) un Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-207
TA-1674 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-209
TA-1676 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-531
TA-1677 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-585
TA-1645 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.225 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-702
TA-1710 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-664
TA-1762 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-364
TA-1761 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-587
TA-1685 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Liepājas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1736  Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-679
TA-1727 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1494  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu""   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-730
TA-1690 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-568
TA-1649 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1795  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 37.0. versija)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-344
TA-1701 
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesai sniedzamās informācijas saturu un apjomu par personu, kurai kriminālprocesā noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, no kura persona izvairās vai nepilda tā nosacījumus"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1796  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1766  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 36.0.versija - Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju)"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1802  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 15.0 versija - Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1799  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""  Aizsardzības ministrija  A.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1823  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1801  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1824  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1812  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekta "Par Latvijas Republikas ekspertu apstiprināšanu Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdes locekļa un viņa aizstājēja amatam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-556
TA-1681 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1822  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 10.0 versija - Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1838  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0.versija)"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1678  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoru"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  V.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-657
TA-1772 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-663
TA-1773 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  T.Koķe I.Urtāne J.Bernāts A.Mediņa N.Šilova M.Belova   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-656
TA-1775 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-655
TA-1776 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  VSS-658
TA-1774 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-440
TA-1511 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  V.Rakstiņš A.Alksnis  Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-717
TA-1740 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2016.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1759  Informatīvais ziņojums "Par darba grupas, kas izveidota ar Ministru prezidenta 2017.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.106 "Par darba grupu" rezultātiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1601  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Grozījums likumā "Par autoceļiem"")  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  U.Augulis  T.Vectirāns  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1843  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 13.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0148  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai"    A.Ašeradens     
Izskatīts MK un atlikts
6.2.  TA-1857  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Priekšlikums izmaiņām darbnespējas lapu izsniegšanas un apmaksas kārtībā, kā arī konstatēto pārkāpumu novēršanas mehānisma ieviešanas izvērtējums"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1867  Informatīvais ziņojums "Par iespēju organizēt centralizētos iepirkumus zāļu iegādei valsts ārstniecības iestādēs"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1865  Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas 2018.-2020.gadam noteikšanu un par citiem ar valsts budžeta likumprojektu saistītiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks L.Ozoliņa B.Vīlipa Z.Dziļuma I.Bule M.Kosareva I.Jaunzeme L.Ozoliņa E.Palma- Jansone R.Grikmane J.Endziņš I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1787  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un nepieciešamajiem turpmākajiem lēmumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Spure A.Vanaga D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1814  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""   Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  T.Kolīte A.Vanaga D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1852  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1841  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par reģionālo sadarbību infrastruktūras nodrošināšanai gāzapgādes nozarē"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova K.Piģēns I.Jaunzeme R.Miķelsons   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1854  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš A.Apaņuks N.Sakss G.Trupovnieks U.Bariss  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu