Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  7.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 12.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-517
TA-1650 
Noteikumu projekts "Noteikumi par militāro objektu apzīmēšanai lietojamo informatīvo zīmi"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-293
TA-1570 
Likumprojekts "Konsulārā reglamenta likums"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-429
TA-1782 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-677
TA-1837 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-678
TA-1839 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 6.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļu pārskatu iesniegšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-708
TA-1756 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-768
TA-1704 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-543
TA-1786 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-690
TA-1809 
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-671
TA-1808 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1895  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1879  Rīkojuma projekts "Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-776
TA-1781 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-588
TA-1730 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Murjāņu inženiertehniskie tīkli", Murjāņos, Sējas novadā, un "Klintslejas 4", Murjāņos, Sējas novadā, nodošanu bez atlīdzības Sējas novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-777
TA-1737 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 22E, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-775
TA-1845 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-421
TA-1844 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-601
TA-1821 
Noteikumu projekts "Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-828
TA-1847 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-740
TA-1739 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-567
TA-1732 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-187
TA-1525 
Likumprojekts "Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā"  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1177
TA-1665 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-204
TA-1826 
Rīkojuma projekts "Par Veselības ministrijas turējumā esošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāldaļu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālā un atļauju izbeigt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-201
TA-1576 
Noteikumu projekts "Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-753
TA-1749 
Rīkojuma projekts "Par palīgkuģa "Brēmene" atsavināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1805  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-755
TA-1751 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumos Nr.224 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un izpilde"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-714
TA-1780 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1955  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 29.0. versija)"  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1953  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1957  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-613
TA-1898 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1827  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu par 2016.gadu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Tauriņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-663
TA-1773 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)  J.Bernāts N.Šilova T.Baumanis S.Žermanos M.Belova P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-656
TA-1775 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-655
TA-1776 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1683  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1684  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. un 2017.gadam""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-1950  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skutāne A.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1881  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris I.Ziepniece  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1891  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017.gada 30.jūnijam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris I.Ziepniece  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1911  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1618  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par veselības tūrisma attīstības veicināšanas iespējām"  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1912  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma pārdali muitas un robežas kontroles punktu darbības nodrošināšanai un attīstībai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Gulbe- Otaņķe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1076
TA-2887 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) (2016.) Konceptuāls ziņojums "Par Intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  VSS-599
TA-1644 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-504
TA-1842 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis S.Siliņa E.Rožulapa J.Atslens  Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  VSS-798
TA-1850 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Roze I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-675
TA-1880 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.382 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  VSS-674
TA-1742 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.novembra rīkojumā Nr.719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1899  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par budžeta ieņēmumu palielinājumu no valsts nodevas par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1968  Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme I.Šņucins T.Trubača A.Baumanis K.Bāra J.Šints   
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1.  TA-1980  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 14.septembra sanāksmē iekļautajiem jautājumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1999  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada 20.septembra Eiropas Savienības transporta un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem Ekonomikas ministrijas kompetences jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks O.Bogdanova  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-1946  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0392  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1965  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr.868/2004 atcelšanu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-1990  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2017.gada 15.septembra Euro grupas un neformālajā 2017.gada 15.-16.septembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-1746  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par atbildi AS "Swedbank"   Swedbank, AS  A.Ašeradens  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-1939  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-1943  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-1938  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.334 "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.5.  TA-1940  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.6.  TA-1941  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.7.  TA-1942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Ermane U.Kiršteins A.Ločmele L.Kokorēviča  Izskatīts MK sēdē 
9.8.  TA-298  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2016.) Par Eiropas Savienības Tiesas lietu C-120/17   Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2017-291-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Frolovs pret Latviju""    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

10.2.  2017-59-s (2015.),  (iekļauts papildus)     E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu