Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 19.septembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.11.30)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 14.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 19.septembrī
plkst. 11:30

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.  TA-1923  Dienesta vajadzībām  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
2.1.  TA-1976  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  T.Trubača I.Sedliņa J.Straume  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-624  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420180517  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
3.1.  TA-2026  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras preču importu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Krastiņa I.Svīķe  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2043  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumiem par Parīzes nolīgumu un gatavošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferencei Bonnā, Vācijā 2017.gada 6.-17.novembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IV. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
4.1.  VSS-450
TA-1815 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstā norādāmo informāciju"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-451
TA-1816 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-452
TA-1818 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-453
TA-1819 
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-744
TA-1806 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielā 90, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK un atlikts 
4.6.  TA-1789  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 3.jūlija rīkojumā Nr.326 "Par Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-1958  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējā sanāksmē Vašingtonā 2017.gada 13.–15.oktobrī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-1961  Rīkojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.9.  VSS-853
TA-1947 
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.10.  VSS-497
TA-1722 
Noteikumu projekts "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.11.  VSS-368
TA-1924 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.12.  VSS-662
TA-1937 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.13.  VSS-683
TA-1944 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.14.  TA-1877  Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 63.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām invaliditātes noteikšanas sistēmā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
4.15.  VSS-577
TA-1832 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.16.  VSS-578
TA-1833 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.107 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods-probācijas uzraudzība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.17.  VSS-575
TA-1830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.18.  VSS-576
TA-1831 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.19.  TA-1810  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumā Nr.679 "Par konceptuālo ziņojumu "Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem"""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.20.  TA-1853  Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 19.§) "Likumprojekts "Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums"" 5. un 6.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.39 22.§) "Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"" 5. un 6.punktā doto uzdevumu izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.21.  VSS-787
TA-1906 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.22.  TA-1954  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.23.  TA-2005  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.24.  TA-2016  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.25.  TA-1951  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
4.26.  TA-2011  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0.versija-Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.27.  VSS-881
TA-2021 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.28.  TA-1966  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par neatliekamiem pasākumiem ārkārtas situāciju apzināšanā, novēršanā un mācību procesa nodrošināšanai lauksaimniecībā, pilnveidojot materiāltehnisko bāzi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.29.  TA-2019  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
5.1.  VSS-504
TA-1842 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis S.Siliņa E.Rožulapa J.Atslens  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-1859  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-973
TA-306 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-1014
TA-1154 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1563  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
6.1.  TA-2024  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām"  Veselības ministrija  A.Čakša  E.Severs  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Informācija
7.1.  TA-1360  (jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Latvijā (rīcības plāns 2017.gadam)"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  I.Ekmane  Izskatīts MK un atlikts 
7.2.  TA-1949  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta "Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās" īstenošanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Catlaks  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  VSS-423
TA-1359 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs A.Ozola K.Krūmiņš  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1956  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2030  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50. panta formāta) 2017.gada 25.septembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2042  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības neformālo un apvienoto Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomi 2017.gada 20.-21.septembrī"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  E.Šimiņa- Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu