Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 31.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 26.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 31.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-841
TA-2202 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un tās atjaunošanas valsts nodevu"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-750
TA-2299 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-233
TA-2300 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumā Nr.697 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2311  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-809
TA-2218 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Arodu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-813
TA-2267 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pamatkapitālā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-365
TA-1562 
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1003
TA-2272 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-732
TA-2260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-573
TA-2161 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-909
TA-2238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-818
TA-2271 
Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-703
TA-2192 
Likumprojekts "Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-972
TA-2284 
Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-903
TA-2239 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2378  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra rīkojumā Nr.449 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2369  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1101
TA-2341 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2306  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2307  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2349  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2331  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2360  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-596
TA-2374 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-707
TA-2316 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-978
TA-2240 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  I.Līdaka V.Sileniece I.Rutkovska  Izskatīts MK un atlikts 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-490
TA-1588 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2195  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības OECD pirmā gada izvērtējumu un priekšlikumiem sadarbības vai koordinācijas mehānisma uzlabošanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Trokša J.Štālmeistars   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-835
TA-2138 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām, parakstīšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-878
TA-2288 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2348  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem likumprojektā "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Janevics P.Stepiņš   Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-2377  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  S.Zalcmane A.Lāce R.F.Geks A.Bauere A.Sebre   Izskatīts MK un atlikts 
4.6.  TA-2400  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2097  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2394  (iekļauts papildus) Par priekšlikumiem likumprojektam "Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Armagana  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2017-349-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāna apstiprināšanu"    U.Augulis (AIM)  V.Rakstiņš A.Liepiņš   

Izskatīts MK sēdē

7.2.  2017-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu