Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 14.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  9.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 14.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2446  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 7.marta noteikumos Nr.135 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-378
TA-2208 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-376
TA-2356 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-288
TA-2302 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2301  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 21.septembra rīkojumā Nr.534 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2411  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 22.septembra rīkojumā Nr.530 "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2350  Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1104
TA-2405 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadībā""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-811
TA-2342 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1069
TA-2373 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1068
TA-2420 
Noteikumu projekts "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1070
TA-2427 
Noteikumu projekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2429  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1042
TA-2329 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 6.maija noteikumos Nr.237 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-904
TA-2417 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-932
TA-2327 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kļaviņi" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-906
TA-2328 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-534
TA-2355 
Rīkojuma projekts "Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kviešu druva R", Vecumu pagastā, Viļakas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-968
TA-2383 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-533
TA-2397 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-532
TA-2419 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-901
TA-2363 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-825
TA-2150 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-827
TA-2147 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "1905.gada iela P79" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-826
TA-2149 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1222" Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, nodošanu Grobiņas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-863
TA-2151 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Ceļš V1221" Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1007
TA-2335 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V752" Preiļu pagastā, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1006
TA-2336 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V741 Preiļi" Preiļu novadā nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1005
TA-2337 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Attekas iela A" Ādažu novadā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-861
TA-2343 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1058
TA-2344 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-553
TA-2318 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-957
TA-2340 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-69
TA-1600 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.1 "Mežotnēs-1", Svelberģī, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-781
TA-2286 
Noteikumu projekts "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-949
TA-2493 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-967
TA-2491 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2391  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2435  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1040
TA-2376 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Peipiņa L.Šteinberga S.Āmare-Pilka S.Ozola I.Olafsone P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2412  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 20.0 versija)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Bankoviča  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-978
TA-2240 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un govju, cūku, aitu un kazu mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  I.Līdaka V.Sileniece I.Rutkovska G.Jansone A.Kļaviņš M.Brunovska J.Višņevskis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2503  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Oskaram Āboliņam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  O.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2500  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Kristapam Eklonam"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Eklons  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2498  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Jurim Šultem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Šulte  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2416  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  Dz.Gasūne J.Bārda M.Aleksandrovs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-313
TA-2287 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  J.Bārda A.Vectēva  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2418  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2377  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, paredzēto pasākumu izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  S.Zalcmane A.Bauere A.Sebre  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2362  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2017.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1601  (saņemts Satiksmes ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam" un atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par finansējumu autoceļiem)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Bērziņš T.Trubača N.Sakss D.Merirands J.Lange  Izskatīts MK un atlikts 
3.7.  TA-2483  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali ēkas Pils ielā 17, Rīgā, jumta remontam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Turka  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2496  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmi 2017.gada 15.novembrī"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-803
TA-2492 
(iekļauts papildus) Plāna projekts "Valsts pārvaldes reformu plāns 2020"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  B.Medvecka D.E.Sīle K.Kinča R.Irklis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2432  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Sociālo samitu taisnīgām darbavietām un izaugsmei Gēteborgā 2017.gada 17.novembrī"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Našeniece M.Klīve R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2488  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmei  Kultūras ministrija  D.Melbārde  I.Pauloviča  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2497  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 25.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0482, Nr.2017/0483, Nr.2017/0484  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2508  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 17.novembra sanāksmei  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2521  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Padomes secinājumu projektu par alkohola politikas pārrobežu aspektiem – cīnoties ar alkohola kaitīgo ietekmi  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2522  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 20.-21.novembra sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja A.Vahere- Abražune  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2524  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 20.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2433  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2434  Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs A.Mitenbergs J.Rībens D.Berkolde E.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2314  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija instrukcijā Nr.8 "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs D.Bankoviča J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  2017-380-k,  (iekļauts papildus)    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

6.5.  2017-382-k,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu