Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.10.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 30.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 5.decembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1022
TA-2556 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemes gabals Nr.332F" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2514  Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2519  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 32.00 versija)"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1014
TA-2542 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2567  Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2517  Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 17.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-687
TA-2529 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-686
TA-2531 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-617
TA-2534 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2557  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.-2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2472  Par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-680
TA-2596 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1008
TA-2537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.537 "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1116
TA-2560 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2507  Par Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.62 17.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-574
TA-2490 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1120
TA-2582 
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-885
TA-2466 
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-877
TA-2164 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.3 Andreja Paulāna ielā 6, Preiļos, Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-919
TA-2532 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2652  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2669  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2660  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2661  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021.gadā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-481
TA-2215 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2644  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2684  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2685  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2675  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu prēmēšanu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2659  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" uz budžeta resoru "29.Veselības ministrija""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2487  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2638  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-248
TA-1048 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālajām prasībām attiecībā uz obligātā civilās aizsardzības kursa saturu un nodarbināto apmācību civilās aizsardzības jautājumos"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-713
TA-2474 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Zivju fonda valsts budžeta dotācijas palielināšanas iespēju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2509  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja M.Langrāts G.Catlaks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2681  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 12.decembra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2668  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2386  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par valsts investīciju programmas atjaunošanu no 2019.gada)  LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija  U.Augulis (FM)  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2317  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienota dzimumšūnu reģistra izveidi)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1304  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Latvijas kūdras nozares attīstības stratēģiju)  LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2674  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par 2017.gada 4.decembra Euro grupas un 2017.gada 5.decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2654  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencē 2017.gada 10.–13.decembrī Buenosairesā (Argentīna) un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 10.decembrī Buenosairesā (Argentīna)  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  I.Ābelis G.Zadraks   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2680  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 6.sadaļā Uzņēmējdarbības likumdošana, 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 2.sadaļā Brīva darbaspēka kustība, 3.sadaļā Brīva pakalpojumu kustība un 17.sadaļā Ekonomikas un monetārā politika  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  D.Dobrāja  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2683  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes un Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 11.decembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Zālīte R.Trokša   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 7.-8.decembra sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2690  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 8.decembra sanāksmei  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2692  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2017.gada 7.-8.decembra Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmei  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2694  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.-12.decembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2595  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem un novērstiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  K.Podiņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2494  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas potenciālā SEG emisiju samazināšanas mērķa laikaposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam izpildes nodrošināšana"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2651  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu un projekta īstenošanas risinājumiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  L.Austrupe S.Caune E.Bērziņš A.Strakšas M.Ozols G.Trupovnieks N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-332  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2017-380-k,  (iekļauts papildus)     A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu