Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2017.gada  29.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 4.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1133
TA-2754 
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-496
TA-2747 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1061
TA-2367 
Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-997
TA-2701 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 39A, Jūrmalā, pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1148
TA-2723 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1000
TA-2730 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1130
TA-2832 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Jaunciema gatvē 19A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1159
TA-2689 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-966
TA-2628 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.423 "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2682  Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 16.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2764  Par Ministru kabineta 2010.gada 30.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 9.§) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības sadarbības līgumu par cīņu pret organizēto noziedzību, terorismu un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2835  Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 42.§) "Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā" 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., un 1.13. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1151
TA-2829 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.197 "Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-970
TA-2771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-883
TA-2648 
Noteikumu projekts "Noteikumi par paziņojumu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistram"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-882
TA-2649 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1184 "Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas un uzskaites kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1165
TA-2794 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.412 "Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-310
TA-2699 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-939
TA-2366 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.35 Stendes ielā 7 k-3, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-940
TA-2437 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.58 Varavīksnes gatvē 6, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-914
TA-2735 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Valsts mežs Apšuciems" zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9050 008 0357, Engures pagastā, Engures novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-979
TA-2736 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-710
TA-2711 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1229
TA-2796 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-920
TA-2763 
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2866  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1167
TA-2742 
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1166
TA-2743 
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2855  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-962
TA-2851 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"   Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2865  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-569
TA-2805 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks R.Aleksejenko A.Ločmele Z.Galinska D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2839  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  A.Lapiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  A.Lapiņš I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-887
TA-2590 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-886
TA-2846 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-2894  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.186 "Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  A.Zitcere L.Ūbele D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-998
TA-2810 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš A.Janvars I.Stikāns O.Karčevskis I.Ligere M.Stirāns Z.Niedra  Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-2124  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un ikgadējo nodevu par retranslācijas atļaujas pārreģistrēšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Irbe I.Muuls D.Ķezbere I.Rorbaha U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2092  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis  J.Straume A.Aļošina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2837  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Valsts tiesu ekspertīžu birojam) uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2845  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Miķelsons   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
4.1.  TA-2808  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs A.Mitenbergs J.Rībens   Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu