Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 9.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  4.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 9.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2854  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju”""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2877  Par Ministru kabineta 2017.gada 21.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās 2017.-2019.gadā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1185
TA-2905 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1162
TA-2908 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1161
TA-2909 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1234
TA-2884 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.927 "Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību""  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2883  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018. gadam""  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1219
TA-2844 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Saulstaru ielā 1, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2746  (jautājuma izskatīšana uz 2 nedēļām atlikta) Par Ministru kabineta 2017.gada 14.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"" 2.1.10. un 2.1.11.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)    Izskatīts MK un atlikts 
1.10.  TA-6  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-974
TA-2804 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2897  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  Labklājības ministrija  U.Augulis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1060
TA-2853 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1226
TA-2871 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1015 "Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2895  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2124  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu, ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un ikgadējo nodevu par retranslācijas atļaujas pārreģistrēšanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Irbe I.Muuls D.Ķezbere I.Rorbaha U.Lielpēters  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-887
TA-2590 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Kinča  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-886
TA-2846 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-392  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laika periodam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  I.Vanaga I.Dundure B.Fricsone A.Grīnfelde L.Šulca I.Komisare L.Buceniece A.Veidemanis M.Kosareva  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2858  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par regulējumu darījumiem ar Valsts kultūras pieminekļu sarakstā iekļautajiem pieminekļiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2900  Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa I.Vanaga V.Preisa E.Boguša I.Bērziņa M.Langrāts D.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  VSS-1146
TA-2802 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1029
TA-2806 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-1030
TA-2807 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere E.Boguša I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2864  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par līdzfinansējumu grupas FRAMEST dalībai 2018.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Phjončhanā, Dienvidkorejā)  LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija  K.Šadurskis  E.Severs D.Vilsone  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2476  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par nepieciešamību nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu tiesību aizsardzības iestāžu amatpersonu sagatavošanai)  LR Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2614  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par Valsts kontroles lietderības revīzijas "Pirmstiesas izmeklēšanas efektivitāte Valsts policijā" rezultātiem)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-16  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 Par Eiropas Komisijas 2017.gada 13.septembra "Kiberdrošības pakotni""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  S.Žogota  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-26  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra regulu (ES, Euratom) Nr.1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-29  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas astoto sesiju 2018.gada 13.-14.janvārī"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2907  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Līgo Auto" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms V.Krēvics  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2745  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, turpmākās attīstības iespējām"  Finanšu ministrija  R.Bergmanis (FM)  I.Braunfelde A.Lapiņš I.Lipovska  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-15  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu