Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 22.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola

Rīgā, 2018.gada 17.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 22.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1265
TA-773 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-354
TA-860 
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-313
TA-847 
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-255
TA-868 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-254
TA-869 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.163 "Noteikumi par iekārtām, kurās tiek izmantots gāzveida kurināmais" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-356
TA-867 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-167
TA-794 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības gatvē, Rīgā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-238
TA-777 
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-820  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-232
TA-853 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-900  Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-880  Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-885  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-223
TA-886 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3.pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-76
TA-821 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-304
TA-774 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-305
TA-739 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-111
TA-736 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-11
TA-784 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves "Salapi" Skrīveru novadā nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-832  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-876  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.marta noteikumos Nr.159 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība par 2017.gada lietavās cietušajiem sējumiem un stādījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-933  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra noteikumos Nr.78 "Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-129
TA-918 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-758  (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa D.Stepanovs A.Siliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-386  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iespēju reģistrēt Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) vai Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) brīvajā zonā novietoto preču uzskaiti un pārvietošanu ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-581  (iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Par Padziļinātās sadarbības programmas darbību un tās attīstības modeli"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa O.Bogdanova E.Šidlovskis I.Baltābola  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-716  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par vienota dzimumšūnu reģistra izveidi)  LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesiskā regulējuma nepieciešamību ar kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu jomā")  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-931  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmei  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Apala   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-942  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 par Latvijas atbalstu kandidātam uz Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja izpilddirektora amatu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 29.maija sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-948  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par 2018.gada 24.maija Euro grupas un 2018.gada 25.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa S.Ozola L.Rozenbaums G.Sterinoviča  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-956  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 28.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Veiķeniece R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-957  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesā lietā C-202/18  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-959  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2018.gada 28.maija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-719  Informatīvais ziņojums "Par militāro pārvietošanos"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr.A420267015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Paskaidrojuma projekts par kasācijas sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr.A420393413  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.    (iekļauts papildus)     R.Bergmanis     
Skatīt protokolu